Ny rapport visar: Svensk sjukvård måste bli bättre på att utveckla positiva effekter från pandemin
Hem COVID-19 Ny rapport visar: Vissa delar av den svenska sjukvården måste bli bättre på att utveckla positiva effekter från pandemin

Ny rapport visar: Vissa delar av den svenska sjukvården måste bli bättre på att utveckla positiva effekter från pandemin

Publicerat av: Redaktionen

Baksidan med pandemin har varit tydlig inom sjukvården, med hög belastning och ökade vårdköer.

Men nu visar en ny rapport att vissa delar av den svenska sjukvården även har påverkats positivt av pandemin.

Det handlar bland annat om att nyttan med digital vård har synliggjorts, minskad byråkrati och en tydligare kärnverksamhet. Samtidigt visar rapporten, som är framtagen av PwC tillsammans med Telia och Abbvie, att regionerna runt om i Sverige måste arbeta betydligt mer med omställning och förändring.

I rapporten, som baseras på intervjuer med framträdande vårdspecialister i Sverige, lyfts fyra områden fram där vården har utvecklats i rätt riktning under pandemiåren 2020 och 2021.

  • Tydligare nytta med digital vård
  • Minska byråkrati och detaljstyrning
  • Utvecklade interna samarbeten
  • Fokus på kärnverksamheten

– Inom samtliga dessa områden har innovation och/eller digitalisering varit drivkrafter och det här arbetet får inte avstanna. I ett nästa steg måste regionerna öka hastigheten i det fortsatta utvecklingsarbetet och bli betydligt bättre på att använda de positiva lärdomarna från pandemin, menar Henrik Schildt, branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige.

Ny rapport visar: Svensk sjukvård måste bli bättre på att utveckla positiva effekter från pandemin

Henrik Schildt

Tydlig nytta med digital vård
Rapporten visar att den interna skepsis som tidigare fanns mot digital vård, nu allt oftare har övergått i acceptans och optimism, när nyttan med till exempel digitala vårdbesök har synliggjorts. Även bland allmänheten har synen på digital vård förändrats och här är det till och med så att det är patienterna som nu driver på för en snabbare utveckling.

Minskad byråkrati gav effektivitet
– Vårdens styrsystem påverkades genom att onödig byråkrati rensades bort. Det fanns helt enkelt inte tid till att fundera på vilken del i organisationen som skulle betala för en åtgärd eller att bereda beslut i detalj. De som var närmast verksamheten tilläts även att i stor utsträckning ställa om för att kunna leverera vård till covidpatienterna, säger Henrik Schildt.

Stärkt intern samverkan
Genom en accelererad utveckling av digitala verktyg försvann många av de begränsningar som tidigare fanns när det gäller möten på distans. De intervjuade menar att den ökade digitala mognaden innebär att vi nu kan se ett skifte. Digitala möten kommer att vara det nya normala och fysiska möten kommer att genomföras i betydligt mindre omfattning.

Fokus på kärnverksamhet och innovation
I intervjuerna är det flera som även lyfter fram att vårdgivarnas kärnverksamhet har blivit tydligare. Detta har lett till en medarbetardriven verksamhetsutveckling och innovation.

Enligt rapporten sker nu en inbromsning av utvecklingstakten jämfört med hur det såg ut under pandemins tidigare faser. Om inte vårdgivarna nu aktivt arbetar med att bibehålla de positiva erfarenheterna från pandemin, riskeras en återgång till samma långsamma utvecklingstakt som innan pandemins utbrott.

– Många av de områden som beskrivs i rapporten arbetades det även med innan pandemin, men under krisen gavs djupare insikter och mer praktisk erfarenhet. Därför är det viktigt att ta tillvara det momentum som pandemin har gett oss och göra rejäla investeringar i vårdens digitala infrastruktur, systemmiljö och utveckling av arbetssätt, avslutar Henrik Schildt.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>