Ny studie visar att Capitainers nya PEth-system, särskilt framtaget för analys av PEth, möjliggör rättssäker monitorering av alkoholmissbruk

Svenska Medtech-företaget Capitainer AB meddelade idag att bolagets egenprovtagningssystem, Capitainer qDBS, nu har utökats med en ny produkt skräddarsydd för mätning av fosfatidyletanol (PEth).

Ny studie visar att Capitainers nya PEth-system, särskilt framtaget för analys av PEth, möjliggör rättssäker monitorering av alkoholmissbruk

PEth är en biomarkör för alkohol i blodet med flera kliniska och rättsmedicinska tillämpningar.

Capitainer PEth har utvärderats i en vetenskaplig studie som visar att blodprov insamlat med qDBS-kortet, som förbehandlats med en hämmare av enzymet som bildar PEth, möjliggör korrekt och rättssäker analys av PEth.

“I blodprover som innehåller etanol kan PEth fortsätta att bildas efter provtagningen, något som leder till falskt förhöjda koncentrationer. I denna studie har vi validerat ett lätthanterligt testförfarande som möjliggör noggrann mätning av PEth i blod med hjälp av ett skräddarsytt, smart qDBS-kort för provtagning av torkat blod. Kortet är speciellt framtaget och förbehandlat med en hämmare av fosfolipas D (PLD), enzymet som katalyserar bildandet av PEth, säger professor Olof Beck, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet som är huvudförfattare till publikationen.

Christopher Aulin, VD för Capitainer kommenterar:

” Missbruk av alkohol är en stor orsak till dödsfall, sjukdom och olyckor som kan förebyggas. Dessutom är alkoholmissbruk förknippat med en mängd negativa hälso- och sociala konsekvenser världen över. PEth används alltmer som biomarkör för övervakning av alkoholkonsumtion både kliniskt och inom rättsmedicin i många länder. PEth-nivåer gäller också som bevis i rättsfall, vilket gör att ett falskt positivt testresultat därför kan få allvarliga konsekvenser. Vi är därför glada över att kunna meddela att det skräddarsydda qDBS-kortet för korrekt PEth-analys nu är kommersiellt tillgängligt”.