Hem NYHETER Nya siffror från Snow Software: IT-chefer står inför tuffa prioriteringar 2021

Nya siffror från Snow Software: IT-chefer står inför tuffa prioriteringar 2021

Publicerat av: Redaktionen

Det svensk-amerikanska IT-företaget Snow Software, med bas i Stockholm och Texas, har nu släppt sin rapport 2021 IT Priorities Report, där 2021 års trender och utmaningar inom IT listas av både chefer och anställda.

Nya siffror från Snow Software: IT-chefer står inför tuffa prioriteringar 2021 2

Alastair Pooley, CIO på Snow Software

Även om covid-19 inneburit en hel del nya bekymmer och utmaningar visar siffrorna från Snow att organisationer med god insyn och kontroll över sin teknologi står bättre rustade för att kunna genomföra sina prioriteringar.

– IT-avdelningar världen över har blivit tvungna att hantera extraordinära utmaningar det här året som en följd av covid-19. Komplexiteten, riskerna och budgetutmaningar som IT traditionellt sett stått inför har förvärrats, och en påskyndad digital transformation tillsammans med det ökade molnanvändandet har satt fokus på nya, svåra frågor. Nu, mer än någonsin, behöver IT-chefen se till att organisationen snabbt anpassar sig till de här nya makrotrenderna så rätt prioriteringar för 2021 kan göras, säger Alastair Pooley, CIO på Snow Software.

I Snows senaste rapport framgår det att 79 procent av de IT-chefer som klassas som teknologiskt mogna – det vill säga de som har förmågan att förstå och hantera samtliga teknologiska resurser – känner sig trygga i att deras organisation kan hantera nya händelser. Samtliga uppger också att innovation fortsatt kommer vara ett strategiskt fokus för dem.

Motstridiga prioriteringar en utmaning
I undersökningen uppger IT-cheferna att deras organisationers IT-prioriteringar ofta står i strid med varandra där de främsta prioriteringarna under 2020 handlade om att anpassa sig till ny teknik (38 procent), minimera säkerhetsrisker (38 procent) och reducera IT-kostnader (38 procent). Vad gäller IT-chefernas egna prioriteringar för 2020 såg det lite annorlunda ut. De menar istället att deras största prioriteringar de senaste 12 månaderna handlat om att hantera cybersäkerhetshot (43 procent), implementera ny teknologi (40 procent) och stödja distansarbete (39 procent). Dessa motstridiga och utmanande prioriteringar har även blivit än mer komplicerade till följd av covid-19.

– När vi gemensamt blickar fram emot 2021 ser vi att det är viktigare än någonsin för IT-chefer att hitta rätt balans mellan hantering av risker och att bibehålla en smidig och agil verksamhet som kan stå redo inför en fortsatt oförutsägbar framtid. Det är väldigt tydligt när vi analyserar undersökningen att de organisationer som har full förståelse för sina teknologiska resurser, och hur dessa ska hanteras, sitter på en tydlig konkurrensfördel. IT-chefer kan använda sina insikter för att ta sig igenom utmanande perioder som en pandemi, samt för att kunna omfamna innovationsarbetet i syfte att generera tillväxt och motståndskraft, säger Alastair Pooley.

Undersökningen visar även:

  • Hanteringen av de teknologiska resurserna har blivit svårare
    Många IT-ledare uppger ökade teknikutgifter över hela organisationen de senaste 12 månaderna. Med fler komplexa IT-ekosystem kommer det inte som någon överraskning att 63 procent av IT-cheferna upplever att teknikhanteringen blivit svårare. Med förväntade budgetrestriktioner under 2021 ökar också kraven på IT-cheferna att visa vilket värde investeringarna skapar samt säkerställa en tydlig kontroll över hela teknikportföljen.
  • De anställdas uppfattning om IT har förbättrats, men skilda uppfattningar om teknologihantering och IT-inköp visar på potentiella utmaningar
    Samtidigt som 41 procent av de anställda upplever att tillgången till IT-verktyg förbättrats, finns det ett tydligt gap på 22 procent mellan IT-cheferna och de anställda vad gäller synen på hur enkelt det är att köpa in mjukvara, applikationer och molntjänster, där chefernas uppfattning är att det inte alls är så invecklat som de anställda uppger. Det här är inte heller det enda område där åsikterna går isär. Även om cheferna och de anställda är överens om att säkerhet är det viktigaste kopplat till oövervakad och okänd teknik, minskar medvetenheten dramatiskt bland de anställda om ytterligare problem som tekniken kan orsaka. Exempelvis uppger 16 procent av de anställda att de inte tror att oövervakad och okänd teknik orsakar några affärsproblem alls. Det är siffror som tydligt visar på fortsatta utmaningar för organisationerna och IT-cheferna, framförallt i tider då distansarbete är vanligt förekommande.
  • IT-chefer med omfattande teknologisk kunskap har lättare att effektivt hantera sina prioriteringar och utmaningar
    Dock är det endast 14 procent av IT-cheferna som anses ha ett omfattande teknologiskt kunnande, men denna grupp överträffade övriga IT-chefer vad gäller förmågan att stödja digital transformation, minimera riskerna, utveckla de anställda samt kontrollera kostnader.

Rapporten 2021 IT Priorities Report från Snow Software undersöker de trender och utmaningar som kommer prägla IT-branschen under 2021. I undersökningen deltog 3000 IT-chefer och 3000 IT-anställda från USA, Storbritannien, Tyskland och Australien.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>