Hem NYHETER Övertygande överlevnadsdata för Blincyto vid MRD-positiv ALL på Europas viktigaste blodcancerkongress

Övertygande överlevnadsdata för Blincyto vid MRD-positiv ALL på Europas viktigaste blodcancerkongress

Publicerat av: Redaktionen

Amgen presenterar femårsdata för totalöverlevnad hos patienter som behandlas med Blincyto mot MRD-positiv akut lymfatisk leukemi efter induktionsbehandling.

Övertygande överlevnadsdata för Blincyto vid MRD-positiv ALL på Europas viktigaste blodcancerkongress 2

”Den slutliga analysen av BLAST-studien visar på det stora värdet av MRD-negativitet som tidig behandling med Blincyto kan ge, och vilken betydelse det har för överlevnad vid ALL, säger Sandra Eketorp Sylvan. FOTO: Eva Hellqvist Franck

Medianöverlevnaden i studien uppgår till 36,5 månaderoch över hälften av de patienter som uppnådde komplett MRD-respons redan efter en behandlingscykel med Blincyto var fortfarande i livet efter fem år.

– Dessa data visar hur betydelsefullt det är för överlevnaden att behandla bort de sista leukemicellerna och uppnå MRD-negativitet, säger Sandra Eketorp Sylvan, specialist inom onkologi och medicinsk rådgivare på Amgen.

I helgen samlades ledande blodcancerexperter från hela världen för att delta vid the 24thAnnual Congress of the European Hematology Association (EHA) i Amsterdam. Under kongressens avslutande dag presenterade huvudprövare Nicola Gökbuget den slutliga analysen av fas II-studien BLAST där Blincyto utvärderats som behandling vid MRD-positiv akut lymfatisk leukemi, ALL, i komplett remission efter tre eller fler cykler av intensiv kemoterapi. Av resultaten framgår att den totala överlevnaden var 36,5 månader i median.

För de 84 patienter som uppnådde komplett MRD-respons, vilket innebär att ingen kvarvarande sjukdom kunde detekteras, har median-OS (OS = Overall Survival) inte uppnåtts vilket kan jämföras med totalöverlevnaden för de patienter som efter behandling hade mätbar kvarvarande sjukdom, MRD (MRD = Minimal Residual Disease) som var mellan 3,8 månader och 32,3 månader, i median 14,4 månader.För de patienter som var i första kompletta remission (CR1) har median-OS inte uppnåtts för dem som uppnådde komplett molekylär remission (MRD-negativitet) jämfört med 10,6 månader för dem som fortfarande var MRD-positiva.

– Det är väl känt att MRD-status är en stark prognostisk faktor och att MRD-positivitet innebär en påtagligt förhöjd återfallsrisk, säger Sandra Eketorp Sylvan. Resultaten av femårsuppföljningen av BLAST visar att tidigt uppnådd komplett molekylär remission är associerad med förlängd överlevnad. Vi kan också sluta oss till att den kliniska nyttan av Blincyto är ännu större när behandling sätts in tidigt.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>