Problem med inomhusklimat i landstingets lokaler

Som följd av de senaste veckornas värmebölja och höga luftfuktighet utomhus är det varmt och fuktigt i många av landstingets lokaler med problem på såväl hälsocentraler som de tre sjukhusen i länet.

Kylsystemen går på högvarv och också portabla kylaggregat och bergvärmepumpar kyler fastigheterna i den mån som är möjlig. Vi har kondensproblematik i lokaler och den värme och luftfuktighet som råder kan för vissa patienter innebära ökad infektionsrisk och försämrat sjukdomstillstånd.

– Det är en extrem situation som är ansträngande för både patienter och medarbetare och tillsammans gör vi allt vi kan för att klara denna värmeperiod, säger Annika Nordin-Johansson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det arbetas intensivt inom såväl ledning, verksamheter, fastighet och vårdhygien för att säkra förutsättningar och prioritera åtgärder för en god och säker vård trots rådande värme och luftfuktighet. Inga operationssalar har stängts på grund av inomhusklimat, men däremot har ett fåtal operationer flyttats fram på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus.

Åtgärder görs avseende ventilation, temperaraturinställning, mätning av luftfuktighet, avfuktning och användning av klimatanläggningar. Det sker också fördjupad dialog kring råd och direktiv om vad man bör göra avseende såväl lokaler som patienter med hänvisning till bland annat landstingets handlingsplan vid värmebölja.

– Vi tar lärdom av de erfarenheter som vi nu får och avser att förbättra förutsättningarna för liknande situationer, säger Ulf Widmark, fastighetschef.