Uttalande från Svenska Downföreningen med anledning av den tragiska dödsskjutningen i Stockholm

Det är med bestörtning vi tagit del av den tragiska nyheten att en ung man med Downs Syndrom skjutits till döds i Stockholm.

Mycket är fortfarande oklart vad gäller händelseförlopp men vad vi kan förstå är dödsskjutningen resultatet av ett antal olyckliga omständigheter och missförstånd.

Våra tankar går i första hand till den nu döde mannens familj. Våra tankar går också till de berörda poliserna. Reaktioner från Svenska Downföreningens medlemmar och andra genom sociala medier och nätverk vittnar om en djup sorg och stor empati.

Svenska Downföreningen arbetar för att höja kunskapen i samhället kring unga och vuxna människor med Downs Syndrom och är övertygade om att även polisen kan behöva mer utbildning i hur man bemöter människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Svenska Downföreningen har ett stort nätverk fyllt med kunskap och erfarenheter. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att sprida den kunskapen vidare och därmed minska risken för att liknande tragiska skjutningar ska hända igen.

Vi sörjer och samlar ihop oss för att gå vidare, tar lärdom och visar respekt för varandra.