Redsense utvecklar prototyp av innovativ smart sårvårdprodukt för optisk mätning av blod och sårvätskor

Redsense Medical meddelar att bolaget har påbörjat utvecklingen av en prototyp med fungerande optisk sensormätning baserad på den innovativa, smarta sårvårdsteknologi som presenterades i november 2018.

Redsense utvecklar prototyp av innovativ smart sårvårdprodukt för optisk mätning av blod och sårvätskor 1
Redsense Medicals vd Patrik Byhmer

Prototypen förväntas bli klar under det andra kvartalet 2019.

Bolagets smarta sårvårdsteknologi gör det möjligt att utveckla tunna sensorlager för optisk mätning av flertalet fysiologiska och biologiska parametrar såsom blod och sårvätskor.  Sensorlagren kan användas separat eller integreras direkt i smarta bandage eller plåster. Teknologin möjliggör individuell sårvård på ett mycket kostnads- och resurseffektivt sätt och har därmed potential att bli revolutionerande för sårvård.

– Vi har nu tagit beslutet att gå från nivå TRL 2 till 3 på NASAs skala för utvecklingsprojekt, och det ska bli oerhört spännande att kunna visa upp en fungerande prototyp redan innan sommaren, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Som tidigare meddelats har diskussioner om eventuellt samarbete eller utlicensiering av teknologin redan inletts med stora globala aktörer inom sårvård. Dessa diskussioner förväntas bli mer intensiva och konkreta i takt med att en färdig prototyp kan visas upp för och utvärderas av dessa aktörer.

Redsense planerar att uppdatera löpande om projektet för smart sårvård under de kommande månaderna då förhoppningen är att kunna göra betydande framsteg. Projektet och den bakomliggande teknologin har därmed potential att bygga stort värde för Redsense Medicals aktieägare.