Hem NYHETER Region Skåne inför nutritionsscreening av barn som vårdas på sjukhus

Region Skåne inför nutritionsscreening av barn som vårdas på sjukhus

Publicerat av: Redaktionen

Som första region i landet inför Skåne nutritionsscreening av barn som vårdas på sjukhus.

Region Skåne inför nutritionsscreening av barn som vårdas på sjukhus 2

Foto: Anders Andersson, Scandinav bildbyrå Barnet på bilden har ingenting med sammanhanget att göra.

Syftet är att fånga upp barn som riskerar undernäring under sjukhusvistelsen, något som kan leda till komplikationer under vårdtiden och försenad utveckling.

Inte bara äldre som vårdas på sjukhus riskerar att få i sig för lite näring, utan även barn. Enligt Socialstyrelsen ska hälso- och sjukvården ha rutiner för att identifiera personer med risk för, eller redan utvecklad undernäring samt för åtgärder som ska övervägas för att förebygga eller behandla undernäringen. Region Skåne är först ut bland regionerna i Sverige med en gemensam riktlinje som beskriver hur detta ska göras på barn och ungdomar.

–Med systematisk genomgång av näringsstatus av alla barn som läggs in för vård får vi bättre möjligheter att upptäcka de som har risk för undernäring. Vi kan i sådant fall sätta in åtgärder i ett tidigt skede, säger Elin Malmberg Hård Af Segerstad, dietist specialiserad i pediatrik på barnmedicin i Malmö.

Sjukdomsrelaterad undernäring hos barn innebär flera risker. På kort sikt kan barnet minska i vikt och få försämrad sårläkning. Även immunförsvaret kan påverkas, med ökad risk för infektionssjukdomar. På längre sikt kan undernäring leda till att barnet inte växer som det ska, att livskvaliteten försämras och att den kognitiva utvecklingen försenas. Det finns också ekonomiska vinster med att identifiera dessa barn i ett tidigt skede, men framför allt ger det positiva effekter för barnet vars risk för komplikationer under och efter vårdtiden kan minska.

Det screeningverktyg som används, STRONGkids, är en validerad metod som är utarbetad i Holland. Det bygger på frågor som besvaras av vårdpersonal och vårdnadshavare i samband med att barnet skrivs in på sjukhus. Utifrån svaren görs en riskbedömning om barnet har låg, medel eller hög risk för undernäring.

Skånes somatiska och psykiatriska barnavdelningar håller nu på att införa rutinen att nutritionsscreena barn. Screeningen ska göras på barn i åldersspannet en månad upp till 18 år och ske i samband med inskrivningen.

–Vårdpersonal som har börjat jobba utifrån riktlinjen är positiva till att utföra screeningen och tycker att instrumentet för screening är enkelt att använda.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>