Så genomför ditt företag en lyckad digitalisering!

Svensk industri går in i den fjärde industriella revolutionen som förväntas omvandla företag och industriella ekosystem från grunden.

Så genomför ditt företag en lyckad digitalisering! 1Det industriella internet of things, big data och artificiell intelligens möjliggör digital affärsinnovation och nya sätt att skapa värden där tjänster och ökat kundfokus är centralt. I en ny policysammanfattning lyfter David R Sjödin, docent och biträdande professor LTU samt vinnare av Entreprenörskapsforums unga forskarpris 2018, sex lärdomar och tre fallgropar för företag som vill dra nytta av digitaliseringen.

I Hur företag kan tjäna på digitalisering – möjligheter, fallgropar och lärdomar sammanställer författaren insikter från studier av mer än 40 ledande företag som engagerat sig i digital affärmodellsinnovation.

– Att lyckas med digitalisering är långt mycket mer komplext än att utveckla ny teknik, säger David R Sjödin, docent och biträdande professor Luleå tekniska universitet.

Bland fallgroparna finns en för långsam omställning, utveckling av digital teknik utan förståelse av det verkliga kundvärdet och att sälja digitala lösningar utan att förstå konsekvenserna för den egna affärsmodellen.

– En lyckad implementering kräver ett samspel mellan och förändring av ny teknik, processer, människor och affärsmodeller både inom företaget och externt i ekosystemet, säger David R Sjödin.

Författaren uppmanar företag att agera på digitaliseringens möjligheter för att identifiera nya värden, öka kvaliteten, flexibiliteten och innovationsförmågan. Bland lärdomarna märks: börja med utvecklingsbara piloter, utveckla digitala förmågor stegvis och involvera hela organisationen.