Säkra ersättning till riskgrupper som riskerar inkomstbortfall vid hemmakarantän

I en skrivelse till Socialdepartementet uppmanar Svenska Läkaresällskapet socialminister Lena Hallengren att skyndsamt agera för att säkra ersättning till utsatta riskgrupper som sitter i hemmakarantän och som i nuläget riskerar inkomstbortfall.

Säkra ersättning till riskgrupper som riskerar inkomstbortfall vid hemmakarantän 1Många olika grupper av patienter är extra sårbara om de utsätts för coronavirus och utvecklar covid-19. Utöver riskgruppen äldre individer, finns ett stort antal patienter med lungsjukdomar, patienter med försämrat immunförsvar eller pågående immunosuppressiv behandling som till exempel njurtransplanterade. Dessa patientgrupper bör i största möjliga mån hålla sig hemma för att undvika att bli smittade.

– Vi måste värna riskgrupper som är de som drabbas hårdast av en eventuell smitta, säger Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Alla har inte möjlighet att arbeta hemifrån, och dessa personer ska inte riskera att förlora sin inkomst vid hemmakarantän.

I en skrivelse till Socialdepartementet uppmanar Svenska Läkaresällskapet socialminister Lena Hallengren att skyndsamt ta fram en förordning, alternativt se över gällande regler och göra de regelförändringar som behövs, som möjliggör att patienter i riskgrupperna, får ersättning för inkomstbortfall om de sitter i hemkarantän utan att vara eller misstänks vara smittade.