Senzime tar hem ytterligare miljonorder från Sydkorea på system och engångssensorer

Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit ytterligare en order på TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer från sin distributör i Sydkorea.

Senzime tar hem ytterligare miljonorder från Sydkorea på system och engångssensorer 1Ordervärdet uppgår till drygt 1 MSEK och leverans kommer att ske under december.

Senzimes distributör i Sydkorea har därmed lagt sin femte större order sedan lanseringen i augusti 2019. I Sydkorea finns över 3 000 sjukhus och i landet utförs årligen omkring 700 000 operationer där narkos sker med hjälp av muskelavslappnande läkemedel. Bolaget förväntar sig även att Sydkoreas statliga ersättningssystem kommer att omfatta denna typ av engångssensorer under 2021.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: ”TetraGraphs användningsområde är stort då produkten kan användas vid alla tillfällen där muskelavslappnande läkemedel ges oavsett om det sker på en operations- eller intensivvårdsavdelning. Vår flexibla lösning med både el- och batteridrift gör även att systemet kan följa med patienten till postoperativa avdelningen, något som är mycket uppskattat i Sydkorea”.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten och djupet av neuromuskulär blockad för att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av läkemedel samt bedöma när patienten är redo att andas på egen hand utan risk för komplikationer. Förutom i Sydkorea har Senzime inlett försäljning av TetraGraph i Japan, Australien, Europa och USA.