Status för förbrukningshjälpmedel

Vi har fortfarande förseningar gällande förbrukningshjälpmedel, men nu ökar antalet leveranser.

Status för förbrukningshjälpmedel 1
Teststickor för diabetes är ett av många förbrukningshjälpmedel i hemmet. Foto: Yanan Li

Här finns aktuella siffror över läget just nu.

— Den senaste veckan har vi kunnat snabba upp leveranserna till dem som fortfarande inte har fått sina beställda hjälpmedel, säger chefläkare Anna-Lena Berggren på Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi är fortfarande inte nöjda, men nu kan vi ändå se att det går åt rätt håll.

Totalt har knappt 30 000 patienter beställt förbrukningshjälpmedel sedan 1 juni, då Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) tog över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet. Vissa patienter har fått vänta på sina hjälpmedel långt utöver de normala leveranstiderna.

Aktuella siffror 13 juli

Sedan 1 juni har vi fått in cirka 57 000 beställningar på förbrukningshjälpmedel till knappt 30 000 patienter.

60 % av beställningarna har levererats.

10 % har förpackats och är på väg att levereras.

Många patienter har flera olika hjälpmedel, därför är antalet beställningar mycket högre än antalet patienter. I många fall har också patienter fått en del av sina hjälpmedel, men beställningen ligger kvar tills vi har kunnat leverera allt.

Vi har sjuksköterskor och dietister som går igenom de ärenden vi får in och gör medicinska bedömningar för att hjälpa patienten på bästa sätt.

— Det är naturligtvis oerhört besvärligt för alla som inte får sina hjälpmedel i tid, säger Anna-Lena Berggren. Men vi har varit tvungna att i första hand se till att ingen patient riskerar livshotande skador. Därför har vi ibland rekommenderat att patienten kontaktar sin förskrivare för att hitta alternativa lösningar tills man kan få sitt hjälpmedel levererat.

Prognos

I samband med att en rad åtgärder genomförts går nu leveranserna snabbare och fler får sina beställda förbrukningshjälpmedel. Vi ser ett trendbrott i att betydligt fler leveranser nu skickas än vad nya beställningar kommer in. Däremot kan vi tyvärr inte säga säkert när leveranstiden kan vara normal igen.

— Det är oacceptabelt att patienter och brukare fortfarande saknar sina beställda hjälpmedel och vi beklagar detta, säger Anna-Lena Berggren. De extra insatser och åtgärder som satts in kommer att finnas kvar till dess att alla beställningar håller sig inom de normal leveranstid.