Sjuksköterskor digitaliserar vården

Sjuksköterskor i Kalmar län har själva varit drivande i att kunna komplettera ett telefonrådgivningsmöte med video.

Aurora Innovation tillhandahåller Aurora teleQ, en digital plattform för patientkontakt, till majoriteten av primärvården i Sverige och har utarbetat en lösning för kanalväxling som följer de önskemål om funktion i arbetssätt för primärvården och specifikt för rådgivande sjuksköterskor.

Just nu genomförs en pilot i kanalväxling i Kalmar läns primärvård där Mönsterås hälsocentral är en av testarna. Maria A Hilberth, Verksamhetschef på Mönsterås hälsocentral, berättar om ett av de första kanalväxlingssamtalen:

“En orolig mamma ringde in för sin 14 månaders gamla dotter. Rådgivande sjuksköterska som tog emot samtalet befarade en ögoninfektion och växlade enligt överenskommelse med mamman till videosamtal under pågående samtal. Enkelt kunde den rådgivande sjuksköterskan tillkalla en distriktssköterska och resultatet blev medicin mot ögoninfektion – allt klart på mindre än 10 minuter.”

Tack vare kanalväxlingen kunde rådgivande sjuksköterska i Mönsterås hälsocentral ge diagnos och hjälpa patienten redan vid första kontakt. Detta arbetssätt hjälper även Mönsterås hälsocentral i sitt arbete mot att jobba patientcentrerat, då patienten vid första kontakt med primärvården snabbt fick rätt hjälp, vid rätt tid, på sina villkor.

Maria A Hilbert tror att kanalväxling från telefonrådgivning till videorådgivning kan vara ett bra sätt att slussa in både patient och medarbetare inom vården i digitaliseringen och e-Hälsa.