Sveriges första INSIGHT-installation ska digitalisera patientflödet
Hem NYHETER Sveriges första INSIGHT-installation ska digitalisera patientflödet

Sveriges första INSIGHT-installation ska digitalisera patientflödet

Publicerat av: Redaktionen

I Region Värmland pågår ett pilotprojekt där man är först i Sverige med att koppla in Getinges digitala patientflödessystem INSIGHT på Sjukhuset i Torsby, två vårdcentraler och två kommunala verksamheter.

Sveriges första INSIGHT-installation ska digitalisera patientflödet 2Utöver lättöverskådlig realtidsinformation om alla patienter, är förhoppningen att även kunna nyttja systemet för att minska onödig belastning på slutenvården.

Region Värmland i Sverige har samma typ av utmaningar som landets övriga regioner; en ökad befolkning, människor blir äldre och fler blir multisjuka.

Man lider också av brist på vårdpersonal, och måste använda de resurser man har på ett effektivare sätt.

”Vi såg INSIGHT som en del av logistiklösningen då man enkelt kan följa patientens vårdresa digitalt på lättöverskådliga skärmar samtidigt som man ser var lediga vårdplatser finns,” säger Tobias Kjellberg, Hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Värmland.

Man såg också chansen att uppnå något ytterligare genom att koppla upp INSIGHT mot två vårdcentraler och två kommunala verksamheter som ingår i pilotprojektet och bistå personalen där med information om patienter med hög risk för återinläggning. Allt för att minska trycket på vårdsystemet och samtidigt ge patienterna ökat fokus.

”Vi testar nu om vi kan förändra arbetssättet. Går det så är jag övertygad om att informationen i systemet ger oss möjlighet att skicka patienter till rätt vårdinstans snabbare och därmed minska belastningen på den slutna vården, som är betydligt dyrare än öppenvård,” förklarar Tobias.

Han får medhåll av Anders Danielsson, projektledare för vårdlogistiksystem i Region Värmland och den som håller ihop projektet med deltagare från regionen, sjukhuset, vårdcentralerna, de kommunala verksamheterna och Getinge.

”INSIGHT ger ett mervärde som man uppskattar, samtidigt som det i en så här tidig fas innebär en del dubbelarbete då vi även använder ett annat system för patientdata. Det måste till en bättre integrering och det tittar vi också på i denna pilot.”

Även om projektet inte är färdigt så har personalen på Sjukhuset i Torsby hunnit få en del intryck.

”Innan INSIGHT saknade vi en helhetsöverblick, vi kunde inte se den totala belastningen och inte heller följa patientens väg genom vården,” säger Ulla Hens, verksamhetsutvecklare på sjukhuset.

Nu träffas alla avdelningschefer varje morgon och diskuterar beläggningen som de ser framför sig på skärmen. Alla har samma bild och det är lätt att fördela resurser och belastning mellan avdelningar.

”När vi kan överblicka hela flödet känns det mer säkert för patienterna. Informationen som knappas in är ovärderlig, när exempelvis vårdavdelningen bedömer att patienten är i behov av fysioterapi så kan fysioterapeuten se det på skärmen på sitt kontor och smidigt förbereda sig inför patientbesök på avdelningen. Tidigare spenderade man mycket mer tid på telefonsamtal och stressade runt med rapporter.”

Förut visualiserades patientflödet på en whiteboard. Det var olika färger och handstilar och viktig information kunde alltför enkelt suddas bort eller råka stå kvar fastän den skulle strykas.

”Om någon skrivit slarvigt att patienten skulle röntgas klockan 18.00 men någon annan tolkade det som klockan 10.00 så fick patienten vänta i onödan. Nu har risken för missuppfattningar minskat,” berättar Anna Lind, som är receptionist och koordinator på ortopedavdelningen.

Eva Dahlén, verksamhetschef och överläkare inom internmedicin börjar och avslutar numera varje arbetsdag framför skärmen på akutmottagningen, för att få en helhetsbild av rådande läge.

”Detta är en kvalitetsförbättring för oss. Det framgår tydligt vem som vårdar vem och vad som ska hända härnäst. Vi drar nytta av den informationen för att enklare hantera avdelningarna och styra om när det behövs – på så vis jämnar vi ut vårdtyngden.”

När pilotprojektet är klart ska det utvärderas grundligt tillsammans med alla aktörer.

”Om det känns rätt så kan nästa steg bli ett breddinförande, att koppla samman alla vårdinstanser i regionen för att fullt ut dra nytta av denna lösning. Förhoppningsvis ändå ut i mobil vård,” berättar Anders.

På Region Värmland och Getinge är man mycket positivt inställda till denna typ av partnerskap, där kunden är med och innoverar och skapar nytt värde utöver digitaliseringen av patientflödet.

”Målet är att smidigare kunna ta hand om rätt patient på rätt vårdnivå. Lyckas vi lösa detta kommer patienterna i mindre utsträckning skjutsas runt mellan olika instanser,” säger Anders.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>