Tandhälsoförbundet (Tf) förnyar och breddar verksamheten

Tandhälsoförbundet (f.d. Tandvårdsskadeförbundet) har nu bytt namn och breddat sin verksamhet.

Tandhälsoförbundet (Tf) förnyar och breddar verksamheten 1Av stadgarna framgår att förbundet fortsatt är en viktig funktionsrättsorganisation med fokus på tänder och hälsa.

Politiskt är det angeläget att hjälpmedel i tandvården (t.ex. proteser) blir del i regionernas hjälpmedelsverksamhet.

Tänderna är en del av kroppen och flera sjukdomar har kopplingar till dålig tandstatus.  Dagens högkostnadsskydd missgynnar dem med låga eller inga inkomster. Först efter att man betalat 3000 kronor i tandläkarräkning får man del av stödet, som då är 50 procent av kostnaden.

Stärk konsumentens rättigheter

Konsumentens rättigheter måste stärkas i tandvården.  I dag är det inte självklart att patienten får en protes som sitter illa omgjord inte heller omgörning av en fyllning som efter kort tid lossnar.

Sällan får patienten i tandvården information om olika behandlingsalternativ som gör att man kan göra ett väl underbyggt val. En second opinion av annan tandläkare betalar man själv. Tillsyn och rättsliga åtgärder saknas trots en tydlig lagstiftning.

 Funktionsnedsättning

Tf:s medlemmar har i allmänhet många olika funktionsnedsättningar i form av avsaknad av tänder, extrem känslighet mot dentala material, bettproblem, gömda infektioner under tandrötter och mycket annat.  En tandläkare med förståelse för problemen är därför viktigt.

Förbundet arbetar med rådgivning till medlemmarna och tipsar om tandläkare med sådana kunskaper medlemmen behöver. Viktigt är att hjälpmedel såsom proteser, bettskenor med mera blir del av regionernas hjälpmedelsverksamhet.