Tieto lanserar ny AI-lösning för hälso- och välfärdssektorn

Tieto lanserar Intelligent Wellbeing, en datadriven lösning för aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Med hjälp av bland annat artificiell intelligens (AI) ska hanteringen av stora mängder patientdata kunna ske snabbare och mer exakt, samtidigt som effektiviteten och tillförlitligheten för hälsoinsatser ökar på individ- och samhällsnivå.

Samhället står inför flera utmaningar när det kommer till medborgarnas hälsa och välbefinnande. Utöver en åldrande befolkning ökat antal kroniskt sjuka, finns ett starkt tryck att effektivisera vården och utveckla en mer patientcentrerad vård och omsorg.

“­Genom att använda och analysera den stora mängden data inom hälso- och välfärdssektorn kan vi tidigt identifiera och förebygga ohälsa för att säkra patientdata”, säger Gunnar Tolf, affärsutvecklare inom Tietos enhet för datadrivna affärer.

“Med hjälp av artificiell intelligens möjliggör vi en mer effektiv och patientcentrerad vård och omsorg i samverkan med olika aktörer och partners i vårt etablerade ekosystem. Tillsammans bidrar vi till framtidens vård och omsorg”, säger Ulrika Giers, affärsutvecklingschef inom offentlig sektor, Tieto.

Tieto Intelligent Wellbeing är en molnbaserad tjänst som med hjälp av artificiell intelligens möjliggör för vård- och välfärdsorganisationer att utnyttja den data som finns lagrad i patient-, kund- och kliniska informationssystem. Tjänsten gör det möjligt att utveckla nya datadrivna applikationer många gånger snabbare än vad som tidigare varit möjligt, samtidigt som det möjliggör förebyggande åtgärder.

Tjänsten ger också möjligheter att göra behandlingar mer individanpassade och säkerställa bättre hälsa och välbefinnande under en människas hela livstid. Med hjälp av data och Tieto Intelligent Wellbeing kan sjukvården proaktivt övervaka vården för personer med risk för sjukdomar eller komplikationer, och göra insatser för att hjälpa dessa individer att hålla sig friska.