Tieto och Region Gävleborg stärker patientsäkerheten med digital hälsodeklaration
Hem NYHETER Tieto och Region Gävleborg stärker patientsäkerheten med digital hälsodeklaration

Tieto och Region Gävleborg stärker patientsäkerheten med digital hälsodeklaration

Publicerat av: Redaktionen

Tieto har i samarbete med Region Gävleborg infört en lösning för elektronisk hälsodeklaration inför operationer.

Därmed stärks patientsäkerheten samtidigt som Tieto och Region Gävleborg stärker patientsäkerheten med digital hälsodeklaration 2sjukvårdspersonalen avlastas från tidskrävande pappershantering. Lösningen är bland de första i landet att nyttja den nationella e-tjänsten 1177 Vårdguiden på liknande vis.

Satsningen har sin grund i ett initiativ från Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, som 2010 tillsatte en arbetsgrupp för att skapa ett standardiserat formulär för hälsodeklaration inför planerade kirurgiska ingrepp. Önskemålet var också att det skulle utföras digitalt via den nationella e-tjänsten 1177 Vårdguiden.– Med hälsodeklaration i elektronisk form kan vi nå högre kvalitet på de uppgifter som lämnas och därmed stärka patientsäkerheten. I och med att tillgängligheten för hälsodeklarationen förbättras när den hanteras elektroniskt minskar även arbetsinsatsen för läkare som tidigare hanterat den i pappersform, säger Anders Larsson, överläkare vid Centraloperation Gävle.

Tietos lösning tillhör de första i landet som använder den nationella e-tjänsten på detta sätt. Genom att integrera operationsplaneringssystemet Provisio med 1177 Vårdguiden blir det möjligt att elektroniskt fylla i sin hälsodeklaration i lugn och ro hemma, där patienten har tillgång till egna läkemedel och kan få stöd av anhöriga. Den ifyllda hälsodeklarationen görs via Provisio tillgänglig för berörd sjukvårdspersonal, vilket säkrar att läkarna får rätt information vid rätt tidpunkt.

Elektroniska hälsodeklarationer ligger helt i linje med målen för den nationella handlingsplanen, med ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränserna. Ett av målen är att patienten ska kunna nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Ett annat att medarbetaren ska ha rätt arbetsverktyg och beslutsfattaren ska ha tillgång till faktabaserade underlag.

Lösningen för elektronisk hälsodeklaration inför operation har pilottestats vid enskilda kliniker och breddinfördes under september 2016 i hela Region Gävleborg. Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Region Gävleborg, 1177 Vårdguiden e-tjänster, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård samt Tieto.

– På Tieto är vi stolta över att ta ännu ett steg i vår strategiska satsning på tydligare inkludering av patienten i informationsflödet i vården. Via ett enkelt klick får läkaren åtkomst till uppgifter lämnade av patienten, som är av stor vikt för bedömningen av om en operation kan genomföras eller inte. Det är ett tydligt exempel på hur digitalisering kan underlätta vardagen för olika parter i vårdkedjan, säger Cecilia Täkte, Nordenchef för specialprodukter och lösningar inom hälso-och sjukvård på Tieto.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>