Tillgången till specialistläkare har blivit mer ojämlik de senaste 10 åren i Sverige
Hem UNDERSÖKNING Tillgången till specialistläkare har blivit mer ojämlik de senaste 10 åren i Sverige

Tillgången till specialistläkare har blivit mer ojämlik de senaste 10 åren i Sverige

Publicerat av: Redaktionen

En färsk Novus-undersökning på uppdrag av MediCheck visar att nära 40% av svenskarna anser att en av de största bristerna i dagens hälso- och sjukvård är den långa väntan för ett förstabesök i specialistvården efter att ha fått remiss.

Tillgången till specialistläkare har blivit mer ojämlik de senaste 10 åren i Sverige

Sammanställd statistik visar också att väntetiderna försämrats de senaste åren och skiljer sig markant mellan olika regioner i Sverige.

Nu släpper MediCheck den nya rapporten Stora digifysiska vårdinsikten 2021 för att lyfta hälso- och sjukvårdens utmaningar och diskutera hållbara lösningar.

I den nya rapporten framtagen av digifysiska vårdtjänsten MediCheck, visar sammanställd statistik från SKR:s databas Väntetider.se för de senaste 10 åren en nedåtgående trend i hur snabbt svenska patienter får träffa en läkare med specialistkompetens, och därmed att vårdköerna ökar. Som högst var måluppfyllelsen av vårdgarantin knappt 90% i början av 2010-talet, och har de senaste åren sjunkit till under 80%. År 2020 har nationellt sett den lägsta måluppfyllelsen på 10 år, med 75%.

Rapporten visar även att det är stora skillnader i väntetider beroende på var i Sverige man bor. Allra sämst är det i region Norrbotten som haft sjunkande siffror varje år och där endast 52% av alla som sökte vård hos en specialist under 2020 fick ett förstabesök hos en specialistläkare inom tre månader. En stor skillnad jämfört med Stockholm, där 90% av alla patienter fick träffa en specialistläkare inom tre månader.

– En åldrande befolkning och nya behandlingar ökar vårdbehovet och därmed också trycket på Sveriges hälso- och sjukvård. Nu, mer än någonsin, behöver aktörer i hälso- och sjukvården samarbeta för att svara an till vårdskulden som följer av corona-pandemin och möta patienters behov av god och nära vård, säger Kenneth Ilvall, specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare på MediCheck.

Skillnader mellan regioners måluppfyllelse, besök inom den planerade specialiserade vården

Tillgången till specialistläkare har blivit mer ojämlik de senaste 10 åren i Sverige

Vårdpersonal ser risken med att patienter hamnar ”mellan stolarna”

En färsk Novus-undersökning på uppdrag av MediCheck visar att nära 40% av svenskarna anser att lång väntan för ett förstabesök i specialistvården efter att ha fått remiss är en av de största bristerna i dagens hälso- och sjukvård. Från sjukvårdspersonalens perspektiv är det nästan varannan (48%) som upplever att en av de största bristerna i primärvården är att inte vara garanterad samma läkare vid varje vårdbesök. 45% av sjukvårdspersonalen anser att en brist är den långa väntetid till första besök på specialistmottagning efter remiss från primärvården, och 38% ser även en risk att patientärenden hamnar ”mellan stolarna” i dagens hälso- och sjukvårdssystem.

Svenskarna ser många fördelar med digital vård

Novus-undersökningen visar att minskad restid och mer flexibilitet samt ökad tillgänglighet är de största fördelarna med digitala vårdlösningar. 65% av svenskarna är dessutom positivt eller neutralt inställda till digifysiska vårdlösningar. Den nya rapporten ”Stora digifysiska vårdinsikten 2021” lyfter hälso- och sjukvårdens utmaningar och syftar till att diskutera nya sätt för att anpassa vården. MediCheck ser ett tydligt behov hos personer med kroniska besvär där det behövs en ökad kontinuitet och tillgänglighet till specialistkompetens. MediCheck vill verka för att ge en högre tillgänglighet och ett större stöd för långvarigt sjuka och personer med kroniska besvär med hjälp av digifysisk vård. Digifysiska vårdlösningar kan innebära att kombinera chatt eller videosamtal med specialistläkare med exempelvis provtagning på en fysisk mottagning nära dig.

– Det är viktigt att de aktörer som erbjuder digital vård är tydliga med syftet och vad de kan hjälpa patienter med. Vi ser digitala vårdmöten som ett komplement till fysiska vårdmöten, där patienter med kroniska besvär kan få rätt hjälp, enkelt och snabbt oavsett var i landet de befinner sig, säger Kenneth Ilvall.

Vilka, om några, ser du som de främsta fördelarna med digitala vårdmöten med specialistläkare?

Tillgången till specialistläkare har blivit mer ojämlik de senaste 10 åren i Sverige

Om rapporten

”Stora digifysiska vårdinsikten 2021” undersöker utmaningarna i den svenska hälso- och sjukvården, patienters ökade behov och hur digifysiska vårdlösningar bidrar till en mer tillgänglig och jämlik vård med specialistläkarkompetens. Rapporten baseras bland annat på en Novus-undersökning genomförd 4–9 februari 2021. Sammanlagt har 1040 intervjuer genomförts via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel personer mellan 18–79 år, samt 108 webbintervjuer med personer anställda inom sjukvårdssektorn. Rapporten innehåller även bearbetning av statistik från Väntetider.se samt utfall av totalt 16 kvalitativa intervjuer med patienter med kroniska besvär och anhöriga till personer med kroniska besvär, samt läkare och regionala beslutsfattare.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>