Tillgänglighet för alla

Att ha tillgång till en hälsosam livsstil trots handikapp är för alla en självklarhet.

Tillgänglighet för alla 1Att kunna på egen hand ta sig upp i bussar, in i affärer mm är något vi alla strävar efter.

Kommuner gör mycket för att tex rullstolsburna skall kunna vistas i parker och ute i vår natur, man bygger trevliga gångvägar så man kan komma fram med en rullstol eller rollator.

Att göra grillningen till en upplevelse är nästa steg. Många gånger finns fina grillplatser utanför gångstråken med kol eller ved. Man behöver ha med sig både tändvätska och kol, inte så lätt med en rullstol eller annat handikapps hjälpmedel.

No Worries bbq värms upp med en knapptryckning, den blir klar på ca 8 minuter. Dags att grilla enkelt och brandsäkert. Ett miljövänligt allternativ till engångsgrillar och andra små kolgrillar.

Det blir också en naturlig mötesplats för människor som vill träffas och umgås, det i sin tur skapar gemenskap och trygghet.