Tre kommuner i avtal om e-tjänstelegitimation med Freja eID

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man tecknat avtal med Sotenäs, Munkedal och Lysekil om användning av e-legitimationen Freja eID för kommunernas medarbetare.

Tre kommuner i avtal om e-tjänstelegitimation med Freja eID 1Avtalet är tecknat via kommunernas samarbetsorganisation SML-IT. Avtalet innebär en fast årsintäkt för Freja eID Group för användandet under tre år.

I början av 2020 lanserades funktionen Organisations eID i Freja eID, en lösning som för första gången gör det möjligt att låta medarbetare identifiera sig digitalt med en mobil e-legitimation som är statligt kvalitetsmärkt.

Malmö stad var först ut att teckna avtal om användning av Organisations eID och därefter har Freja eID Group tecknat avtal med 14 kommuner, universitet och företag, inklusive avtalet med Sotenäs, Munkedal och Lysekil.

Sverige ligger långt framme vad gäller försörjning av mobila e-legitimationer för privatpersoner, men fram till dess att Organisations eID lanserades har det inte funnits något alternativ kring en e-tjänstelegitimation som uppfyller vissa grundläggande krav. Detta har lett till att många kommuner och myndigheter tvingats be sina medarbetare använda sin privata e-legitimation i tjänsten, något som riskerar allvarliga överträdelser i förhållande till GDPR och som även uppfattas som integritetskränkande av såväl medarbetare som fackliga organisationer.

Johan Henrikson, VD Freja eID Group kommenterar:

”Organisations eID har visat sig vara en bättre satsning än vi först kunde ana. Dels ger detta oss en stor mängd användare, som vi tror även kommer använda Freja eID i andra sammanhang, och dels ger oss dessa avtal en fast intäkt som ofta sträcker sig över många år framåt. Det visar hur viktigt det är att inte vila på lagrarna, utan istället ständigt investera i produktutveckling. Och när det kommer till digitala identiteter skulle jag våga påstå att vi bara är i den absoluta början av en mycket spännande utveckling.”