Validering av myelinavbildningsteknik för patienter med MS

En studie som nyligen publicerats i Annals of Neurology fastställde att SyMRI producerar robust kvantifiering av myelin hos patienter med MS.

Validering av myelinavbildningsteknik för patienter med MS 1Studien som publicerades av Ouellette et al. drog slutsatsen att SyMRI “ger en robust myelinkvantifiering som upptäcker diffus demyelinisering i tillsynes frisk hjärnsubstans vid MS. Eftersom tekniken är snabb, med automatisk post-processning och FDA/CE- godkännande, kan det innebära en kliniskt användbar biomarkör lämplig för att övervaka myelindynamik och utvärdera behandlingar som syftar till remyelinisering.”

Studien från Karolinska Institutet med titeln “Validation of rapid magnetic resonance myelin imaging in multiple sclerosis” från A Ouellette et al. publicerades i Annals of Neurology.

Syftet med studien var att bedöma specificiteten, robustheten och det kliniska värdet av myelinkvantifieringen i SyMRI. Detta gjordes både ex-vivo, genom att använda tre MS-hjärnprover med olika infärgningstekniker, liksom in-vivo på 71 MS patienter och 21 friska kontroller.

Myelinsegmenteringen i SyMRI korrelerade med de infärgade proverna med god precision, vilket ytterligare validerar tekniken.