Verisec godkänd leverantör i statligt ramavtal

Kammarkollegiet, Statens inköpscentral, har godkänt Verisec som underleverantör till Tieto inom ramavtalet Informationsförsörjning.

johan-henrikson
Johan Henrikson, VD Verisec

Detta möjliggör för statliga myndigheter, kommuner och landsting att på ett enkelt sätt kunna upphandla Verisecs produkter och tjänster, med Tieto som partner. Verisec har sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete med Tieto inom flera olika kundkategorier, och detta är ett steg i att bredda samarbetet gentemot kunder inom den offentliga sektorn.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
”Det systematiska arbetet med partnerskap är en viktig del för att leverera våra produkter i olika sammanhang. Genom att skapa större helhetserbjudanden, kan vi lösa bredare utmaningar än vad som är möjligt annars. Att agera som underleverantör till Tieto ger oss öppningar inom offentlig verksamhet i Sverige.”

Post Comment