Vi befinner oss i ett spännande skede för IT i vården
Hem NYHETERIT-LÖSNING Vi befinner oss i ett spännande skede för IT i vården

Vi befinner oss i ett spännande skede för IT i vården

Publicerat av: Redaktionen

Hälso- och sjukvårdssystemet är inne i ett spännande skede.

Den traditionella allmänmedicinen blir alltmer patientfokuserad och bygger på tillgång till data; större mängder information analyseras och hälso- och sjukvårdspersonalen kan underbygga beslut med hjälp av genetik, genomik och Big Data. I slutändan kommer denna utveckling leda till att fler liv kan räddas.it-hälsa.se

Individanpassad medicin, precisionsmedicin, patientcentrerad vård – kärt barn har många namn, men samtliga termer syftar till utvecklingen av en ny vårdform. Denna nya form ser ett paradigmskifte inom vården – från allmängiltiga vårdmetoder till individualisering samt specialanpassning till varje unik patient och varje unik åkomma. Precis som benämningen uttrycker handlar patientcentrerad vård om att sätta patienten i fokus. Hos varje enskild individ finns ett antal, både inre och yttre, faktorer som påverkar hur en åkomma yttrar sig och hur patientens tillstånd påverkas av en viss behandling. Dessa faktorer medför att en standardiserad vårdmodell inte kommer att fungera på likvärdigt sätt för alla patienter. Krasst uttryckt går det inte att ordinera en medicin till alla patienter med en viss sjukdom och förvänta sig likadana resultat. När behandlingen istället tar med dessa faktorer i beräkningen kan varje vårdtagares behandling optimeras för bästa möjliga resultat. För patientens del innebär detta snabbare beslut, mer korrekta bedömningar och mer precisa behandlingar. Dessutom gynnas branschen och branschutövare genom kostnadsbesparingar och ökad effektivitet i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Cancer, Diabetes och åldrande nyckelområden för personanpassad vård

Användningsområdena för patientcentrerad medicin är mycket omfattande. Nyckelområden är bland annat cancer, diabetes och även åldrande. Personanpassad vård kan också tillämpas allt oftare vid uppkomst av sällsynta sjukdomar, inklusive sällsynta cancerformer, som ofta inte uppmärksammas på bred front av forskare, men som fortfarande är livsförändrande för drabbade och anhöriga. Som ett exempel på hur patientcentrerad vård fungerar i praktiken kan vi se närmare på hjärt- och kärlsjukdomar och deras behandling. Enligt den traditionella behandlingsmodellen skulle patienterna ges standarddoser av olika läkemedel efter en hjärtattack, men individer förbränner olika mediciner med varierande hastigheter. Detta innebär att den mest effektiva dosen av ett specifikt läkemedel inte är konsekvent över breda befolkningsgrupper. När dessa beslut istället baseras på farmakogena tester och forskning om hur vår genetiska uppsättning påverkar hur vi reagerar på specificerade läkemedel kan läkare snabbare skriva ut rätt dos och rätt medicin baserat på individens förutsättningar.

Patientcentrering: mätbara effekter på människor och vårdorganisationer

Fördelarna med patientcentrerad vård är uppenbara, men det finns fortfarande utmaningar som måste bemötas för att fältet ska leva upp till sin potential. Nyligen genomförde Oxford Economics, med support från SAP, en studie baserad på en unik kombination av teori och teknik med syftet att kartlägga möjligheterna och utmaningarna med patientcentrerad vård. Studien bestod av både en kvantitativ och en kvalitativ del och baseras på genetik, genomik och Big Data. Genom att kartlägga inställningarna till personanpassning inom vården hos yrkesverksamma individer gav studien konkreta svar om både nuvarande och framtida situation. Över två tredjedelar av de tillfrågade angav att patientcentrerad medicin har en mätbar effekt på patientens resultat, och ungefär lika många säger att det kommer att ha en inverkan på deras organisation under de kommande två åren.

Data i centrum för förmåga att leverera på e-hälsa och patientcentrerad vård

Ytterligare något som framgick i studien var att datateknologi är hjärtat av övergången till patientcentrerad vård. Idag delas patientinformation upp i olika system vilket medför att en komplett översikt är nästintill omöjlig att uppnå. För patienten innebär det att husläkare eller vårdcentral har tillgång till data, men vid akutbesök saknas förfogande över dessa resurser – något som kan resultera i långsam eller, i värsta fall, felaktig behandling. På grund av detta pågår betydande investeringar i IT-miljöer för hantering av stora och olika data samt analys, med fokus på både specialiserade och grundläggande IT-kapacitet som kan vara helt avgörande för framgång. För att kunna samla in det data som patientcentrerad vård i praktiken och teorin kräver är kraftfull mjukvara ett måste. Kraven är allt ifrån elektroniska biobanker som understöd till forskare, till möjligheten för elektroniska journaler (EMR) att interagera med databaser av genetisk information. Därutöver kräver patientcentrerad vård ständig tillgång till en stor mängd information, samtidigt som patientens integritet och konfidentialitet inte får äventyras – och att skydda patientinformation förblir en viktig teknologisk utmaning när branschen individanpassas.

Stort intresse för paradigmskifte i vården i Sverige

Teknologins inträde och betydelse för utvecklingen av den moderna sjukvården är uppenbar. Under årets Almedalsvecka diskuterades och debatterades både patientcentrering och e-hälsa flitigt och intresset för ett kontinuerligt förbättringsarbete är påtagligt, särskilt när man drar sig till minnes de tydliga målsättningarna för Sverige som ledande inom e-hälsa år 2025. Trots de utmaningar som kvarstår är det svårt att inte bli entusiastisk av tanken på den förändringsstarka fas som sjukvården nu befinner sig i. Med teknik och forskning som arbetar hand i hand kan vårdens paradigmskifte genomföras, vilket inte bara underlättar för både patient och vårdpersonal – det ger framförallt möjligheten att behandla rätt och rädda fler liv!

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>