Visiba Care och Freja eID i avtal kring digital identifiering

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man tecknat avtal med Visiba Group AB, Nordens ledande leverantör av teknik för digitala vårdmöten.

Visiba Care och Freja eID i avtal kring digital identifiering

Avtalet avser integration av e-legitimationen Freja eID som ID-metod till de vårdgivare som använder Visiba Cares teknikplattform.

Drygt 2 200 vårdverksamheter använder idag Visiba Cares vårdplattform. Kunderna återfinns inom kommunal vård, primärvård och specialistsjukvård. En förutsättning för att kunna erbjuda säkra digitala vårdbesök är e-legitimering och avtalet med Freja eID syftar till att skapa en heltäckande lösning där alla patienter kan inkluderas i den digitala vården.

Johan Gustafsson, vd Visiba Care kommenterar:

“Vi är väldigt glada över samarbetet med Freja eID Group AB som innebär att vi kan erbjuda våra kunder ytterligare ett säkert identifieringsalternativ. Att även barn och ungdomar och övriga vårdsökande som idag saknar giltig e-legitimation ska kunna kontakta vården tryggt och säkert via Visiba Care går helt i linje med vår vision om en tillgänglig och jämlik digital vård.”

Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB kommenterar:

”Det finns en utbredd missuppfattning om att alla i Sverige har en e-legitimation. Vår kalkyl pekar mot att uppåt en miljon individer saknar det, främst tonåringar och äldre pensionärer. Om alla dessa individer kommer att sig göra sina vårdärenden manuellt under den här pandemin, kommer vården att kollapsa. Att i detta läge teckna avtal med Visiba Care ser jag därför som en vinst för hela vårt samhälle.”