Hem AI Visiba bygger vidare med AI-lösning för vården

Visiba bygger vidare med AI-lösning för vården

Publicerat av: Redaktionen

[PARTNER] Visiba lanserar Red Robin och kompletterar sitt erbjudande med en AI-lösning för effektiv anamnes och triage i första linjens vård.

IT-Hälsa kontaktar Johan Gustafsson, vd på Visiba, för ett samtal om företagets nuvarande verksamhet och framtida planer.

Visiba bygger vidare med AI-lösning för vården 2

Johan Gustafsson: © 2020 Visiba Group AB, fotograf: Anna Sigvardsson

Visiba grundades år 2014 av fyra svenska entreprenörer med en tydlig gemensam vision – att med hjälp av digitalisering göra sjukvården mer tillgänglig, effektiv och jämlik. Grundarna förstod tidigt att verklig förändring först kan ske när den befintliga vården tar till sig den nya tekniken och valde därför att rikta sitt erbjudande till befintliga vårdgivare. Detta blev startskottet för Visiba Care, idag Nordens ledande plattform för digitala vårdbesök.

”Vi var och är fortfarande starkt drivna av att förbättra hälso- och sjukvården genom smarta digitala lösningar och effektivare vårdflöden. Vårt bidrag till helheten är att vi levererar en teknisk plattform med digitala lösningar framtagna för att öka vårdens kapacitet att erbjuda jämlik vård av hög kvalitet. Våra lösningar går att skala upp så att de passar stora vårdinstanser och vi har idag över hälften av Sveriges regioner som kunder”, förklarar han.

Att satsningen föll väl ut blir tydligt när Johan berättar om företagets snabba tillväxtresa. Idag har Visiba ett 60-tal anställda och planerar att växa ytterligare under nästa år. I Sverige har de, förutom huvudkontoret i Mölndal, även en utvecklingsavdelning i Örebro. Dessutom är de verksamma i Norge, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Men vägen till framgången har inte alltid varit självklar.

”När vi grundade bolaget 2014 var det inte många inom vården som såg ett behov av digitala möten. Men kort därefter dök flera privata vårdbolag upp, digitala aktörer som började utmana den befintliga vården och hela vårdsystemet. Och nu coronapandemin, som på gott och ont bekräftat det vi försökt säga i många år – digitalt när det går, fysiskt när det behövs”, säger Johan.

White Label

En intressant detalj när det gäller Visibas affärsidé är att den bygger på konceptet White Label. Det innebär att företagets kunder själva kan ”klä” sitt erbjudande och sina lösningar, baserade på Visiba Cares plattform, med eget varumärke och grafisk profil.

”Det är en viktig del i vårt erbjudande. Vi är övertygade om att våra kunders patienter och slutanvändare känner sig tryggare om det är en avsändare som de känner till som syns i de olika gränssnitten. För oss väger trygghet och kundnöjdhet tyngre än att Visiba Cares varumärke exponeras. Det räcker med att våra kunder och övriga marknadsaktörer känner till Visiba Care och vår kompetens respektive leveransförmåga.  Detta manifesterar sig också i vår vision, nämligen att möjliggöra för vården att förbättra människors liv”, säger Johan.

Red Robin – En lösning som avlastar

Det senaste tillskottet i Visibas produktutbud är Red Robin – ett verktyg för automatiserad anamnes och triage. Verktyget är baserad på AI (Artificiell Intelligens) och kan enkelt aktiveras i utvalda patientflöden i Visiba Care. Genom en automatiserad dialog inhämtar Red Robin patientens sjukdomshistorik och guidar patienten vidare till lämplig vårdresurs för slutgiltig bedömning. Men verktygets främsta styrka ligger i att det bygger på modern AI-teknik som inte begränsar utan främjar framtida möjligheter.

Visiba bygger vidare med AI-lösning för vården 3

© 2020 Visiba Group AB

Förstärker sina positioner

Vi frågar Johan om hur han ser på de kommande fem åren när det gäller Visibas utveckling?

”Vi kommer framförallt att fortsätta att växa på de marknader där vi är idag. Jag tror att vi inom ett par år har etablerat oss i ytterligare ett par länder. Den pågående pandemin har gjort att digitaliseringen har tagit ett rejält kliv framåt i alla länder som vi verkar i. IT-mognaden skiljer sig dock åt. Generellt sett ligger Sverige bra till och vi har kommit långt här. Det som bromsar utvecklingen är bland annat juridiken. Vi ser vissa utmaningar kring datahantering utanför EU. Om en AI-lösning skall kunna styra patienter direkt till en viss vårdnivå utan mänsklig kontakt behöver frågan om medicinskt ansvar också utredas. Det saknas stöd för detta idag”., svarar han.

Hur ser han på patientsäkerhet och datahantering utifrån ett IT-säkerhetsperspektiv?

”När det gäller lagring av data och kryptering har vi strikta lagar och riktlinjer i Sverige. Det är bra. På Visiba är integritet och patientsäkerhet centrala delar i vårt arbete. Digital autentisering och stark kryptering är en naturlig del av våra lösningar”, avslutar Johan Gustafsson.

Det ska bli spännande att se hur högt och långt som Visiba Care och Red Robin kommer att flyga.

 

Läs mer på: https://www.visibacare.com/

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>