Barnplantornas familjekurs/läger stärker föräldrar och barn med cochleaimplantat-hörapparat

Barnplantornas elfte läger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat är en synnerligen angelägen och mycket populär tradition hos våra medlemmar.

Många har längtat till Sundsgårdens Folkhögskola utanför Helsingborg, som är platsen för familjerna att stråla samman under en hel vecka.

Vi lever i en tid när dagens moderna hörselteknologi, antingen det gäller cochleaimplantat som återskapar hörsel hos döva, eller olika typer av hörapparater/hörselimplantat ger barn och ungdomar helt andra möjligheter till att ta plats i vårt gemensamma samhälle. Förutsättningarna är en familjeintervention i tiden, förskolor och skolor som erbjuder adekvat stöd samt uppdaterade föräldrar.

Föräldrar i Barnplantornas organisation är uppdaterade och vet att kunskap ger makt att driva igenom anpassningar i förskola och skola. Forskning visar entydigt att ”parental sensitivity”, dvs föräldrars förmåga och lyhördhet inför sitt barns behov, är avgörande för barnets utveckling av språk och kognition. Trygga och välinformerade föräldrar ger trygga barn.

Det har Barnplantorna tagit fasta på och erbjuder i sedvanlig ordning ett kursprogram i tiden vid familjekursen för föräldrar samt en lång rad aktiviteter för barn. Nationellt såväl som internationellt välkända experter/forskare är på plats under veckan för att uppdatera föräldrarna, men också för att erövra unika erfarenheter direkt från föräldrar och barn. Genom dialog, samverkan och tvärvetenskapligt synsätt, några av Barnplantornas ledord, utvecklas och förändras hörselhabiliterande verksamheter till att inte bara omfatta barnet med hörselnedsättning utan till ett tydligt familjefokus. Barnplantorna väljer att använda det mer moderna uttrycket familjeintervention.