Beslut från högsta instans – ramavtal får tecknas för datorer och läsplattor

Nu är den rättsliga prövningen i upphandlingen av klienter över.

Kammarrättens beslut om att inte bevilja prövningstillstånd överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som den 26 maj meddelade att Kammarkollegiet får teckna avtal med leverantörerna.

– Vi planerar att låta avtalet träda i kraft så snart det är signerat och klart. Ramavtalen för klienter är oerhört efterlängtade bland myndigheter, kommuner och landsting så detta är mycket glädjande nyheter, säger Hans Sundström, chef för enheten för upphandling av it och telekom på Statens inköpscentral.

Beslutet innebär att det senast i månadsskiftet maj-juni är möjligt att avropa från ramavtalen för datorer och surfplattor, ett år efter att de överklagats. Klienter är ett av Statens inköpscentrals större ramavtal. Det tidigare klientavtalet omsatte ca 2 miljarder SEK.

Avrop från de nya ramavtalen för klienter kommer att ske med förnyad konkurrensutsättning. De är indelade i tre geografiska regioner, samt en rikstäckande. De nya ramavtalen omfattar bland annat stationära och bärbara bildskärmar, surfplattor, samt tillhörande konsulttjänster.