​Koll på läkemedel lanserar webbutbildning om läkemedel och fallskador
Hem NYHETERE-HÄLSA ​Koll på läkemedel lanserar webbutbildning om läkemedel och fallskador

​Koll på läkemedel lanserar webbutbildning om läkemedel och fallskador

Publicerat av: Redaktionen

Nästan tre gånger så många avlider till följd av fallolyckor som av olyckor i vägtrafiken.

Den 15 juni 2017 lanserar Koll på läkemedel en webbutbildning för att bidra till fördjupad kunskap hos äldre om ​Koll på läkemedel lanserar webbutbildning om läkemedel och fallskador 2läkemedelsanvändning och fallskador. Utbildningen är interaktiv, tillgänglig gratis för alla och ger även inblick i hur levnadsvanor kan minska fallrisken för äldre.

Koll på läkemedel har som ambition att motverka de särskilda risker som vissa läkemedel innebär för äldre. Det sker genom evidensbaserad opinionsbildning samt stöd och utbildningar så att äldre patienter kan ta ett ökat eget ansvar för sin läkemedelsbehandling.

– Under de drygt sex år som Koll på läkemedel verkat har en tydlig nedgång skett i äldre patienters användning av sådana läkemedel som är klassificerade som olämpliga för äldre. Nu erbjuder vi dessutom äldre information och stöd för att undvika fallskador, säger Martin Engström, SPF Seniorerna.

Att äldre ramlar och får skador blir allt vanligare i Sverige och i västvärlden. Det beror på en rad olika faktorer, bl.a. olämpliga läkemedel för äldre. Fallolyckorna medför mycket mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader. Genom fördjupad kunskap om användning av läkemedel och risken för fallskador är syftet att äldre och deras anhöriga ska kunna bidra till att minska riskerna.

– Dagens patienter ställer högre krav på information, delaktighet och en medicinskt korrekt behandling. Den utbildning vi nu erbjuder möjliggör en ökad medverkan hos patienten kring behandlingen och hur man kan hantera risken för fallskador, vilket är mycket positivt, säger Lars-Åke Söderlund, Ordförande i Koll på läkemedel.

Den nya utbildningen består av sex olika delar, bland annat korta föreläsningar inom olika områden. För repetition och möjlighet att testa kunskaperna ingår även övningar. Flera tips ges också om hur den äldre patienten kan motverka risken för fallskador.

– Kunskapen om de situationer då risken för fallolyckor är extra stor behöver öka i samhället. Det gäller inte bara bland de äldre själva utan också hos vårdpersonal som till exempel förskriver läkemedel som kan påverka balansen. Den nya webbutbildningen är ett sätt göra kunskapen tillgänglig brett, säger Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor på PRO.

Den nya webbutbildningen nås via Koll på läkemedels webbsida www.kollpalakemedel.se.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>