Consid i nytt ramavtal – utvecklar applikationer för eHälsa

IT-företaget Consid tecknar nu ramavtal med Inera avseende applikationsförvaltning.

Ramavtalet beräknas att totalt sett omfatta mellan 100 och 120 miljoner kronor om året.

Consid tecknar nu ramavtal med Inera avseende applikationsförvaltning och vidareutveckling. Inera ägs av samtliga landsting och regioner och är en av flera utförare som samverkar kring tz0uas3iw0rkg7qayqcugenomförande av Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information om vård om omsorg. Consid är en av tolv utvalda ramavtalsleverantörer. Consid kommer inom ramarna för avtalet hantera avropade tjänsteobjekt under hela deras livscykel samt ansvara för vidareutveckling för respektive applikation. De kompetenser som bland andra innefattas av ramavtalet är:

  • Systemutveckling
  • Systemering
  • Säkerhetshantering
  • Configuration Management
  • Testledning
  • Databasdesign
  • Test
  • Projektledning

– Vi är glada över att få teckna ramavtal med Inera och kommer att förvalta det förtroende som detta innebär med stor respekt. Vi ser med stor förväntan fram emot att bidra med vår kompetens i den effektivisering av svensk vård som Inera arbetar för, säger Peter Hellgren, vd för Consid.

Post Comment