50 000 kr söker ägare – skicka in ditt bidrag nu!

Vitalis stipendium vill även i år premiera integrerade lösningar där digitalisering hjälper till att bryta traditionella barriärer och går på tvären mellan olika avdelningar eller huvudmän, till fördel för invånare, patient eller brukare.

Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt.

Bakgrund
Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare. Det delas ut årligen till personal inom vård & omsorg som med stöd av digitalisering och nytänkande utvecklar användarnära innovationer. IY-Hälsa.se

Förutsättningar
De kommande åren kommer att präglas samverkan inom en huvudman och mellan huvudmän men också mellan vårdtagare, vårdgivare och anhöriga. Stort fokus kommer därför att ligga på möjligheter att dela information. Idag finns förutsättningar att bättre fördela behoven och ge rätt vård/rehabilitering, när den landstingsdrivna vården samverkar med den kommunala omsorgen. Med rätt stöd kan även äldreboenden och egna boenden bli en del i ett nätverksbaserat vårderbjudande.

I år vill vi särskilt premiera integrerade lösningar mellan avdelningar eller huvudmän som sätter individen bästa i centrum. Även andra innovativa lösningar är välkomna att ansöka. Särskilt intressant är innovationer som bidrar till att fördela belastningen på olika vårdinrättningar, t.ex. att flytta ansvaret för rehabilitering där så är möjligt.

Vi ser gärna innovationer som medför en påvisbar ökad nytta för vårdtagare/brukare/patienter, personal, organisation och/eller samhällsekonomin. Det är positivt om innovationen är implementerad eller om beslut om implementation har tagits.

Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark.