Äldre i Skövde tillfrågas om hälsosamt åldrande
Hem ÄLDREOMSORG Äldre i Skövde tillfrågas om hälsosamt åldrande

Äldre i Skövde tillfrågas om hälsosamt åldrande

Publicerat av: Redaktionen

I dag lever vi allt längre och Skövde kommun önskar större förståelse kring vilka behov som finns bland äldre kommuninvånare.

Därför genomför kommunen en gemensam studie tillsammans med Högskolan i Skövde.

Äldre i Skövde tillfrågas om hälsosamt åldrandeI dagarna kommer tusen Skövdebor som är över 55 år att få en enkät hemskickad.

Idag lever allt fler människor längre. Många äldre är friska och aktiva deltagare i samhället, medan andra har en större sjukdomsbörda som kan begränsa möjligheten att aktivt delta i samhället och i social gemenskap. Avsaknad av deltagande kan i sin tur leda till sämre fysisk och psykisk hälsa. Även avsaknad av digital kompetens kan vara en barriär för deltagande, då många myndigheter, organisationer och privatpersoner i allt större utsträckning delar information digitalt.

– Idag vet vi relativt lite om hur digital kompetens relaterar till hälsa, sociala relationer och delaktighet i samhället. Därför genomför nu Högskolan i Skövde och Skövde kommun en gemensam studie, där syftet är att studera digitalisering, social gemenskap, delaktighet och hälsa, och sambandet dem emellan, berättar Anna Dahl Aslan, professor i folkhälsovetenskap på Högskolan i Skövde.

Även framtida generationers äldre

Skövde kommun önskar få en större förståelse för vilka behov som finns bland kommuninvånarna, för att på bästa sätt kunna möta dem. För kommunen är det också viktigt att förstå vilka förutsättningar framtida generationers äldre har. Därför kan du vara inkluderad i studien, även om du inte per definition är äldre. Frågeformuläret skickas ut till ett slumpvis urval av personer 55 år och äldre, boende i Skövde kommun.

– Vi hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten. Svaren är betydelsefulla för vårt fortsatta arbete då vi får underlag för vilka behov och förutsättningar som finns bland kommunens invånare. Det tar max 30 minuter, men kommer vara otroligt hjälpsamt för oss när vi arbetar vidare med frågan i kommunen, säger Ellen Talus, vikarierande folkhälsostrateg i Skövde kommun.

Högskolan, Skövde kommun och Skaraborgs kommunalförbund har ett nära samarbete kring kraftsamlingsområdet ”Åldrande med livskvalitet – minska ofrivillig ensamhet”. Förutom enkäten samarbetar parterna inom insatser kommunen erbjuder till äldre personer, såsom digital fixare och aktivitetslots.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>