Hem NYHETERE-HÄLSA Även Stockholm väljer Gnoscos teledermatoskopi-system

Även Stockholm väljer Gnoscos teledermatoskopi-system

Publicerat av: Redaktionen

Gnosco har med sitt digitala beslutsstöd Dermicus vunnit en upphandling avseende teledermatoskopi i Region Stockholm.

Även Stockholm väljer Gnoscos teledermatoskopi-system 3Med hjälp av mobiltelefon och tillhörande mobilapplikation ska läkare på samtliga cirka 220 vårdcentraler i regionen kunna dokumentera och fotografera hudförändringar som direkt skickas till hudspecialister för expertbedömning och rekommendation på åtgärd.

Gnosco och Region Stockholm har slutit ett sexårigt ramavtal för breddinförande av regionens nya vårdprocess för teledermatoskopi för effektivare hantering av patienter med hudförändringar.

Region Stockholm har stegvis utvärderat tekniken, 2015 startades en pilot finansierad av RCC på tio vårdcentraler. Projektet breddades och 2018 använde 48 vårdcentraler systemet. Nu har regionen upphandlat Dermicus för att införa ett heltäckande standardiserat, verksamhetssystem som ska utgöra ett användarvänligt, säkert och modernt IT-stöd för teledermatoskopi för samtliga cirka 220 vårdcentraler i regionen, vilket inkluderar både sådana som ingår i Region Stockholms organisation och privata vårdgivare med vilka Regionen har vårdavtal.

Syftet är att underlätta kommunikationen i vårdkedjan och möjliggöra snabb och säker diagnosticering och därmed behandling i tid av hudsjukdomar.

I bakgrunden till tilldelningsbeslutet avseende upphandling av IT-stöd för teledermatoskopi, som fattades av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, den 2 november 2020 framgår att:

”Breddinförande av teledermatoskopi är en del av utvecklingen av vårdprocessen för hudcancer och innebär att regionen kan erbjuda en bättre vård till en lägre kostnad samt ökad trygghet och tillgänglighet för patienterna. En förutsättning för arbetssättet är tillgång till adekvat IT-stöd.

– Vi är givetvis mycket glada för detta avtal och att vi kunnat möta Region Stockholms krav för införande av deras nya vårdprocess för teledermatoskopi. Avtalet med Region Stockholm blir nu det andra avtal vi slutit med en hel region i Sverige. Stockholm har sedan flera år arbetet med att utveckla sin vårdprocess inom teledermatoskopi och tillsammans med vår plattform Dermicus skapas nu en fantastiskt effektiv vårdprocess. Stockholm tar nu teledermatoskopi till en ny nivå och kommer att ha ett av de absolut modernaste systemen och där det inom kort även kommer bli möjligt att integrera olika AI-baserade funktioner, säger Daniel Eliasson, vd Gnosco.

Dermicus på Isle of Wight i Storbritannien

I juli 2019 påbörjade NHS (National Health Services) i Storbritannien på ön Isle of Wight en implementering av Dermicus i syftet att modernisera sin vårdprocess för hantering av hudförändringar. I april publicerades en oberoende rapport som utvärderat den nya vårdprocessen. Sedan i maj 2020 är samtliga 14 vårdcentraler på Isle of Wight användare av Dermicus, vilka ombesörjer primärvård för öns drygt 140 000 invånare.

– Vi har märkt av det ökade intresset för digitala tjänster under pandemin både i Sverige och andra länder, bland annat i Storbritannien. Att ta bilder som sen granskas på distans via en dator är i sig inget nytt, och här finns idag en rad olika tekniska lösningar. En svaghet är att många av dessa andra lösningar inte är lika integrerade och lätta att använda som Dermicus, vilket får till följd att användningen blir sporadisk, de kan upplevas som krånglig och är patientosäkert i bildlagringsmomentet, hudspecialister måste hoppa mellan flera system för att bedöma bilderna, samt att många inte infört ett arbetssätt med dubbelgranskning, det vill säga ett svarsutlåtande i konsensus mellan flera specialister. Att underlätta för dubbelgranskning och multidisciplinärt samarbete är en av de centrala delarna i vår plattform. Det är mycket roligt att se att fler och fler väljer att satsa på ett modernt system för teledermatoskopi som Dermicus, säger Daniel Eliasson.

Isle of Wight är det första breddinförandet för Dermicus i en region i Storbritannien och detta har nu resulterat i att Gnoscos samarbete med NHS i november blev utvald till en av åtta finalister i tävlingen HSJ Awards 2020 inom kategorin: Primary Care Innovation of the Year. Vinnarna kommer offentliggöras vid en digital prisutdelning den 27 mars 2021. HSJ Awards är en årlig tävling initierad av NHS tidskrift Health Service Journal (HSJ) som syftar till att premiera innovation och nya arbetssätt som kan utveckla vården inom NHS.

Kort om Dermicus och teledermatoskopi

Dermicus är ett digitalt beslutsstöd som består av en smartphoneapplikation, dermatoskop och webbapplikation. Patientinformation och bilder samlas in i primärvården och bedöms sedan av en eller flera hudspecialister i regionen på distans. De återkopplar med en beskrivning, diagnos samt rekommendation om hur patienten bäst handläggs.

Dermicus möjliggör att patienter kan diagnostiseras med kortare ledtider och bidrar även till att höja kunskapsnivån hos framförallt allmänläkare genom att dessa först dokumenterar en strukturerad anamnes och tar bilder och därefter relativt snabbt får strukturerade beskrivande konsultsvar från hudspecialister vilket möjliggör optimerad inlärning med direkt stöd från hudspecialister.

I glesbygd och på öar finns det ytterligare fördelar med beslutsstödsystemet Dermicus. Patienter och personal behöver inte resa i lika stor utsträckning för att få diagnos eller utbildning och ledtiderna kortas.

Sverige och en rad andra länder har initierat olika nationella satsningar på prevention och tidig diagnostik av hudcancer. I december 2018 publicerades rapporten ”Tidig upptäckt av hudcancer med teledermatoskopi – förslag till fortsatt utveckling” utgiven av RCC i samverkan. Ett motsvarande initiativ i Storbritannien kom i juli 2019 i form av en NHS-rapport som beskriver visioner och stöd för implementering av teledermatoskopi för tidig diagnostik av hudcancer under 2019/2020.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>