BICO har ingått avtal om att förvärva QInstruments
Hem NYHETER BICO har ingått avtal om att förvärva QInstruments

BICO har ingått avtal om att förvärva QInstruments

Publicerat av: Redaktionen

BICO Group AB  har ingått avtal med aktieägarna i QInstruments GmbH  om att förvärva samtliga utestående aktier, på kassa- och skuldfri basis samt under förutsättning att rörelsekapitalet vid tillträdet motsvarar det normaliserade rörelsekapitalet, för en total köpeskilling om 61,25 miljoner euro (”Förvärvet”), varav 3 miljoner euro kommer betalas beroende på milstolpar baserade på förbestämd omsättning och EBITDA.

Av den totala köpeskillingen kommer cirka 13 procent att betalas genom nyemission av aktier i BICO B (”Vederlagsaktierna”) och resterande del kommer att betalas kontant.

BICO:s styrelse kommer att besluta att emittera Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

QInstruments grundades 2003 av Olaf Simmat och Christian Stange, och är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av avancerad provberedningsautomation och vätskehanteringsrobotar för arbetsflöden inom biomedicin och life science-forskning samt klinisk diagnostik. QInstruments förväntas växa med cirka 40 procent under 2021 och generera cirka 10,8 miljoner euro i nettoomsättning med en 45-procentig EBIT-marginal. Bolaget har 28 anställda och huvudkontor i Jena, Tyskland och har ett leverantörsnätverk runt om i världen.

“Teknologi banar väg och driver vetenskaplig forskning framåt. Genom att kombinera biologi, teknik och ingenjörskonst på nya sätt kan vi förändra framtidens hälsa från grunden. I och med att genomik får allt större betydelse innebär detta komplement till portföljen att kunderna får tillgång till ett växande utbud av produkter och tjänster för samtliga led i arbetsflödet inom biokonvergens. I detta sammanhang är QInstruments en ledande aktör inom utveckling av framstående och kundcentrerad provberedningsutrustning samt teknik som påverkar stora forskningsområden och som gör skillnad i de resultat kunderna kan uppnå. Inom life science är det av yttersta vikt att få rätt resultat i tid, eftersom det i slutändan påverkar patientens hälsa. Tillsammans fortsätter vi vår resa för att demokratisera kritiska arbetsflöden för att främja sjukvård”, Erik Gatenholm, VD och medgrundare, BICO.

BICO har ingått avtal om att förvärva QInstruments“Under de senaste 20 åren har vi utvecklat avancerade instrument som ger användarna pålitlig data, vilket möjliggör precis forskning som driver vetenskapen framåt. Vårt team uppfinner användarvänliga och intuitiva system som på ett kostnads- och tidseffektivt sätt möjliggör tvärvetenskaplig forskning. Vi delar en gemensam vision med BICO om att tillämpa precisionsteknik för att lösa dagens utmaningar och vi ser fram emot att bli en del av denna spännande koncern och framför allt att få bidra till att sätta vår prägel på revolutionen inom biokonvergens”, Olaf Simmat, VD och medgrundare, QInstruments.

Motivering för förvärvet

Förvärvet är i linje med BICO:s kommersiella biokonvergensstrategi och kompletterar BICO:s produktutbud genom provberedning för att blanda lösningar med avancerade vätskedispenseringsrobotar och arbetsflöden. QInstruments kommer att fortsätta som ett fristående företag och vara en del av BICO:s affärsområde Bioautomation.

QInstruments är ett av de ledande bolagen inom utveckling, tillverkning och försäljning av verktyg för precis och effektiv provberedning. Deras innovativa produktportfölj inom avancerad vätskehantering kan på ett sömlöst sätt integreras i BICO:s befintliga arbetsflöden. Koncernen ser dessutom stor potential att integrera denna teknologi i nya instrument.

Köpeskilling

Köpeskillingen för samtliga utestående aktier i QInstruments på kassa- och skuldfri basis, och under antagandet att rörelsekapitalet vid tillträdet motsvarar det normaliserade rörelsekapitalet, uppgår till 61,25 miljoner euro, varav 3 miljoner euro kommer betalas förutsatt att vissa förbestämda milstolpar baserade på omsättning respektive EBITDA uppfylls. Av den totala köpeskillingen kommer cirka 13 procent att betalas genom nyemission av Vederlagsaktier och resterande del kommer att betalas kontant.

Emission av Vederlagsaktierna

BICO:s styrelse beslutar att emittera Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

Vederlagsaktierna kommer att emitteras till en teckningskurs som bestäms av den volymviktade genomsnittskursen för BICO-aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under fem efterföljande handelsdagar, där sista värderingsdagen är dagen före datumet för slutförande av affären.

Slutförande

Förvärvets slutförande och överlåtelse av aktierna i QInstruments kommer att ske så snart som rimligen möjligt, förutsatt att alla villkor för slutförande är uppfyllda.

QInstruments kommer efter transaktionens slutförande att förbli nuvarande enhet och ha kvar samma ledningsgrupp.

QInstruments kommer att konsolideras i BICO:s räkenskaper och i den finansiella rapporteringen från slutförandet av förvärvet.

BICO:s styrelse kommer att besluta om en apportemission av Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

Rådgivare

Hengeler Mueller agerade legala rådgivare till BICO i samband med Förvärvet, och Ebner Stolz biträdde med finansiell- och skatterådgivning.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>