Cambio Healthcare Systems AB förvärvar ILAB för att skapa regionala vård- och omsorgslösningar

Tillsammans kommer Cambio och ILAB att kunna erbjuda helhetslösningar inom hälsa, vård och omsorg för regioner.

IT-halsa.seCambio, marknadsledare inom vårdinformationssystem för landsting och regioner, förvärvar ILAB, en ledande leverantör av heltäckande lösningar för kommunal vård och omsorg.

Enligt ledande expertis* finns den största effektiviseringspotentialen för svensk vård i att integrera vårdkedjan mellan kommuner och landsting. En annan trend är att vården flyttar närmare patienter och brukare vilket medför att behovet av heltäckande lösningar ökar. För att möta det behovet avser Cambio och ILAB att integrera sina produktsviter för att skapa ett obehindrat informationsflöde mellan kommuner och landsting. ILAB blir ett helägt dotterbolag till Cambio och samtliga 15 medarbetare följer med i förvärvet och fortsätter sin ordinarie verksamhet.

–  Cambio och ILAB är en perfekt kombination, säger Peter Gille, VD för Cambio Healthcare Systems AB. Tillsammans kan vi erbjuda en lösning för hälsa, vård och omsorg inom kommuner och landsting (regioner). Integrerad vård och patientinformation gör det möjligt att lösa den stora utmaning som vården i Sverige står inför. Det kommer att kunna medföra stora effektiviseringar för regionerna och en bättre och säkrare vård och omsorg för patienter och brukare. Vi är glada över att välkomna 15 nya medarbetare som tillför Cambio kompletterande specialistkompetens.

– Med Cambio får vi en stabil ägare som precis som vi är ett produktbolag, menar Fredrik Oswaldson, VD för ILAB. Vi ser också stora möjligheter att snabbt kunna använda varandras lösningar vilket kommer att ge våra kunder stora fördelar. T ex har Cambio väl utbyggda lösningar för e-tjänster mot nationell infrastruktur medan ILAB har intressanta lösningar för vård i hemmet av äldre.

* Enligt Göran Stiernstedt, Slutbetänkande av ”En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso och sjukvården, Effektiv vård”, SOU 2016:2, samt rapporten ”Värdet av digital teknik i den svenska vården”, juni 2016, från konsultbolaget McKinsey & Company.