Första forskningsparken att verifiera sitt hållbarhetsarbete
Hem LIVSSTIL Den första forskningsparken att verifiera sitt hållbarhetsarbete

Den första forskningsparken att verifiera sitt hållbarhetsarbete

Publicerat av: Redaktionen

– Hållbarhet är naturligt för oss som forskningspark. Och ISO26000-verifieringen är ett viktigt verktyg för oss i vårt fortsatta arbete med hållbarhet, säger Erik Jagesten, VD på Medicon Village Fastighets AB.

Medicon Village är den största ändamålsdrivna forskningsparken i Skandinavien med fokus på life science.

De erbjuder en dynamisk miljö där forskning, innovation och samhällsutveckling i världsklass möts för att gynna människors liv, hälsa och samhället.

Hållbarhet präglar hela verksamheten

Exempel på Medicon Villages hållbarhetsarbete är utveckling av ett innovativt energisystem och samordning av inköp för att minska transporterna till och från området. De har även höga ambitioner att minska sitt klimatavtryck genom utvecklingen av en delningsekonomi mellan verksamheterna vid anläggningen.
– Att hitta nya hållbara lösningar för framtiden är en fråga om innovation och att vilja se möjligheter. Här har våra medlemmar spelat en viktig roll, både genom att hjälpa oss med förslag på åtgärder och som förändringsdrivande, säger Petter Hartman, vd på Medicon Village Innovation AB.

Jobbar aktivt med principerna för samhällsansvar

Verifiering omfattar hela Medicon Village koncernen som består av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, koncernmoder, Medicon Village Fastighets AB, (MVF) dotterbolag och Medicon Village innovation AB, (MVI) dotterbolag.
– Medicon Village koncernen beaktar och jobbar aktivt med principerna för samhällsansvar både internt med de anställda samt externt med kunder, leverantörer och andra prioriterade intresseorganisationer. För koncernen innebär samhällsansvar också att allt överskott går tillbaka till forskning för människors hälsa, berättar Eva Vati, vd och beslutsfattare på VERIFY Agency som utfärdat verifieringen.

Skillnaden på certifiering och verifiering

ISO26000 är en internationell hållbarhetsstandard som fokuserar på organisationers samhällsansvar; social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Då ISO26000 inte en kravstandard utan en guidande standard så innebär det att man inte kan certifiera sig mot standarden. I stället kan man verifiera egendeklarationen som är kopplad till standarden, i vilken även de globala hållbarhetsmålen ingår.
– Skillnaden på en certifiering och en verifiering är att en certifiering fokuserar på uppfyllande av kravspecifikationer. Medan verifieringar fokuserar på att bekräfta påståenden, tex hållbarhetsrapporter. Fördelen med en verifiering är att företaget kan eliminera grönmålning samt belysa sina unika styrkor och hållbarhetsarbete, i stället för att enbart fokusera på överrensstämmelse med standarder, förklarar Eva Vati och tillägger;
– Genom att bli verifierade kan verksamheters hållbarhetsarbete redovisas på ett mer transparent och tillförlitligt sätt. Detta kommer bli viktigt för företag i takt med en alltmer reglerad marknad, såsom exempelvis EU:s nya hållbarhetsdirektiv, CSRD.

Första forskningsparken att verifiera sitt hållbarhetsarbete

Petter Hartman, VD på Medicon Village Innovation AB, och Erik Jagesten, VD på Medicon Village Fastighets AB.

VERIFY Agency är ackrediterade av SWEDAC och är först i världen med att kunna erbjuda verifieringar av företags påståenden. Exempel på påståenden kan vara egendeklarationer och olika typer av rapporter.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>