Det digitala hjälpmedlet Wellbee underlättar för personer i behov av kognitivt stöd

Wellbee är en app och webbplattform som underlättar i vardagsplaneringen för personer i behov av kognitivt stöd.

Det digitala hjälpmedlet Wellbee underlättar för personer i behov av kognitivt stöd

Appen lanserades under 2019 efter att man vunnit en upphandling för Karlstad kommun.

Syftet med appen är att personer som är i behov av kognitivt stöd ska nå ökad självständighet med hjälpmedlet som underlättar vardagsmoment. Appen är smidig och anpassas till varje användare efter kognitiv förmåga. Med Wellbee kan personal och anhöriga arbeta tillsammans så att användarna blir tryggare och mer självständiga i sitt dagliga liv.

Både privatpersoner, boenden och kommuner kan använda appen. För privata användare kan grupp om tio familjemedlemmar och personal kopplas till varje

konto. Wellbee har i dagsläget avtal finns i dagsläget med ca 15 kommuner i landet som använder appen i sin dagliga verksamhet.

Urval av funktioner

  • Kalender
  • Inköpslistor
  • Kläder efter väder
  • Aktivitetslistor
  • Videosamtal
  • QR-läsare

Appen finns att ladda ner för privatpersoner där appar finns och för kommuner och andra verksamheter kan licenser köpas för sina användare.