Digitala vårdtjänster under lupp i helt ny kartläggning

Nyligen släpptes den första kartläggningen som har gjorts i Sverige av digitala vårdbesök och privata vårdtjänster. Digitala vårdtjänster under lupp i helt ny kartläggning 1

Den visar att patienter har fått helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. Majoriteten av de aktörer som driver på den här utvecklingen inom hälso- och sjukvården är privata, visar en sammanställning gjord av Tummy Lab, ett digitalt vårdverktyg mot IBS.

– Det är positivt att Socialstyrelsen nu kartlägger både vårdbesök och vårdverktyg. Det här visar att digitala vårdverktyg som hjälper patienter efter att läkare ställt en diagnos, är både viktiga och nödvändiga på sikt. De kan hjälpa till att avlasta en välfungerande men hårt belastad vård genom att effektivt behandla fler och minska återbesöken. säger Anders Elfving, vd för Tummy Lab.

I bild ser vi grundarna: Anders Carling, Anders Elfving, Thijs Keesenberg