EIT Health engagerar sig i värdscancerdagen
Hem NyheterCancervård EIT Health engagerar sig i värdscancerdagen

EIT Health engagerar sig i värdscancerdagen

Publicerat av: Redaktionen

EIT Health, en del av European Institute of Innovation and Technology, uppmärksammar idag Världscancerdagen genom att stödja innovativ teknik som underlättar tidig screening och diagnos av cancer i ett försök att skapa jämlik vård och likvärdig behandling för alla.

Årets tema för Världscancerdagen handlar om att öka medvetenheten om jämställdhetsklyftan som påverkar människor över hela världen och tittar på hur vi kan förhindra onödiga dödsfall genom bredare tillgång till vård och innovativa lösningar – oavsett vem du är eller var du bor.

Det EU-stödda nätverket EIT Health menar att ett större fokus på screening och tidig diagnos av cancer inte bara kommer att förbättra överlevnaden utan också kan generera betydande kostnadsbesparingar som skulle kunna återinvesteras i ny teknik och tjänster som syftar till att ytterligare förbättra patientresultat. Över hela världen förbättrar tidigare upptäckt och diagnosmöjligheterna att bekämpa cancer – vilket betyder att cancerbehandling kan bli två till fyra gånger mindre kostsam enlig WHO.[2]

För närvarande dör nästan nio miljoner människor i cancer runt om i världen varje år och det förväntas en ökning på 25 procent cancerfall i Europa under det kommande decenniet[3], vilket kommer att belasta sjukvårdssystemen ännu mer när de kommer ur pandemin.

EIT Health har tagit sig an kampen mot cancer. Förutom att stödja samtliga områden inom onkologi har vi även utvecklat och lanserat ett flertal innovativa lösningar med fokus på tidig upptäckt och diagnos av cancer som drabbar flest människor.

EIT Health’s öppna innovationsprogram, ”Wild Card” utökas under 2022, och ger stöd på upp till tre miljoner euro till de som har innovativa idéer för att främja tidig upptäckt av lung- och prostatacancer.

EIT Health engagerar sig i värdscancerdagen

För att uppmärksamma Världscancerdagen kommer EIT Health att stödja innovativ teknik med fokus på tidig screening och cancerdiagnos

Lungcancer är en av de dödligaste cancerformerna men kan framgångsrikt behandlas om den upptäcks tidigt. Inom EU uppskattar man att lungcancer står för 11,9 % av alla nya cancerdiagnoser och 20,4 % av alla dödsfall inom cancer. Detta gör den till den fjärde vanligaste cancerformen (efter prostata, bröst- och kolorektalcancer) och den främsta orsaken till död.[4]

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen hos män men kan behandlas väl och till och med botas om den upptäcks i ett tidigt skede. Chanserna att överleva mer än fem år halveras när prostatacancer upptäcks i ett senare skeden.[5]

– Det har skett ett fantastiskt arbete under de senaste decennierna för att förbättra behandling av cancer men vi behöver öka vårt fokus på tidig upptäckt och diagnos. Cancer krävde livet av 1,3 miljoner människor i Europa[6]och 22 514[7]människor i Sverige 2020. Ju tidigare vi kan upptäcka cancer, desto fler liv kan vi rädda säger Annika Szabo Portela, Interim VD på EIT Health Scandinavia. Tidig behandling ökar livskvaliteten för patienter. Genom att fokusera på screening och diagnos, såväl som andra områden inom onkologi, hoppas vi på EIT Health kunna identifiera nya sätt att upptäcka cancer tidigare och ge miljontals människor en bättre chans att överleva och minska det ekonomiska trycket på sjukvårdssystemen och erbjuda jämlik vård för alla.

– Finansiering från EIT Health kommer att hjälpa till att skala upp metoder och testa anpassning till olika sjukvårdssystem i och utanför Europa. Det slutliga målet är att öka rättvisa och jämlikhet inom offentliga program för bröstcancerscreening. Att implementera personlig screening vid bröstcancer kommer att leda vägen till att introducera det även för andra cancerformer som tjocktarms- och prostatacancer där Antegenes redan har utvecklat liknande lösningar, säger Neeme Tõnisson, medicinsk genetiker och laboratorieläkare Antegenes och Tartu University Hospital

EIT Health stödjer ett nytt innovationsprojekt, BRIGHT som leds av det estniska start-up företaget Antegenes, inom bröstcancerscreening. Det är ett test som ger en uppskattning av bröstcancerrisk tillsammans med personliga screeningrekommendationer för klinisk gradering.

EIT Health har gett stöd åt ett flertal cancerprojekt och start-ups under åren som fokuserar på att förbättra möjligheterna för personer med cancer, fyra exempel med fokus på tidig diagnos är: Stockholm3 och OncoWatch från Sverige och Dermtest och ett alldeles nytt EIT Health projekt BRIGHT från Estland.
  • Stockholm3 kan upptäcka prostatacancer med ett innovativt diagnostiskt test som har visat sig vara dubbelt så effektivt för att diagnostisera aggressiv prostatacancer jämfört med vanliga PSA-tester. Resultat från den senaste STHLM3 MRI-studien visar att användningen av blodprovet minskade onödiga och invasiva biopsier med 74 % i populationsbaserade prostatascreeningtest.[8]Den har nu utvärderats i försök bland nästan 60 000 män – vilket skapar en av de största uppsättningarna för diagnos av prostatacancer i världen. För närvarande är Sthlm3 tillgängligt i Sverige, Finland, Norge och Danmark, och har planerar på att lansera i övriga Europa och världen.
  • OncoWatch tillhandahåller förbättringar av prostatacancerdiagnostik och behandling genom att kombinera Big Data, AI och molnbaserad teknik. Senast publicerades forskning i The Lancet Oncology, som visar att noggrannheten hos deras artificiella intelligens (AI)-system för att diagnostisera prostatacancer i vävnadsprover var jämförbar med specialistsjukvårdspersonal.[9]Systemet har utvecklats av teamet bakom Stockholm3, där EIT Health spelat en nyckelroll för att påskynda utvecklingen och implementeringen av det nya AI-systemet genom deras omfattande nätverk och ekonomiska stöd.
  • Dermtest är en digital verktygslåda för hud- och sårvård. Dermtest förbättrar tidig upptäckt av melanom, som är den snabbast växande formen av hudcancer. Deras fjärrövervakningsverktyg, teledermoskopi, för hudcancer har använts för analys av över 17 000 födelsemärken och fler än 200 cancerformer har upptäckts. Dermtest är verksamma i Estland och Tyskland med över 55 vårdcentraler ansluta till deras e-hälsolösning når de 1,3 miljoner människor.
  • BRIGHT är ett nätverk för precisionsscreening för bröstcancer som specifikt riktar sig till kvinnor från 35 till 50 och att genom att upptäcka bröstcancer tidigt minska tidig dödlighet. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Den nuvarande åldersbaserade screeningmetoden utelämnar en betydande del av incidentfallen. Start-up företaget Antegenes, som är centralt i detta nätverk, har implementerat ett polygen (mer än en gen) riskresultat i sitt AnteBC-test som ger uppskattningar av bröstcancerrisk tillsammans med personliga screeningrekommendationer för klinisk gradering.

1. European Commission, Europe’s Beating Cancer Plan, Available at: https://ec.europa.eu/commissio…
2. WHO, : https://www.who.int/news/item/… (Accessed January 2022)
3. European Commission, Europe’s Beating Cancer Plan, Available at: https://ec.europa.eu/commissio…
4. European Cancer Information System, Available at: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
5. Cancer Research, Available at: https://www.cancerresearchuk.o…

6. European Cancer Information System, Available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/ne…
7. Cancerfonden https://www.cancerfonden.se/om…8. AP3 Biomedical, STHLM3 MRI trial, Available at: https://www.a3pbiomedical.com/…
9. The Lancet, https://www.thelancet.com/jour…

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>