En automatiserad lösning för stora vårdgivare ger ökad effektivitet
Hem PARTNERZONEPLATFORM24 En automatiserad lösning för stora vårdgivare ger ökad effektivitet

En automatiserad lösning för stora vårdgivare ger ökad effektivitet

Publicerat av: Redaktionen

[HÄSLOPARTNER] Förutom att Sveriges befolkning blir allt äldre är bristen på vårdpersonal – i synnerhet i glesbygdsområden– en av vårdens största utmaningar. Dessa två faktorer resulterar i låg tillgänglighet och oklar sjukvårdsförsörjning framgent. 

– Detta är inte unikt för Sverige och det finns ingen magisk lösning. Digitala lösningar är dock en viktig pusselbit för att möta utmaningarna, säger Tobias Perdahl, specialistläkare, grundare och medicinsk chef för Platform24.

Problemet med kompetensförsörjning inom vården finns i de flesta industrialiserade länder – vissa försöker lösa det genom att centralisera, andra genom att decentralisera. Tobias Perdahl är dock övertygad om att tekniken kommer att vara avgörande för hur vi klarar framtidens sjukvårdsförsörjning.

En automatiserad lösning för stora vårdgivare ger ökad effektivitet 2

Tobias Perdahl, specialistläkare, grundare och medicinsk chef för Platform24

– Genom att automatisera manuella moment och föra samman kompetenser med långa geografiska avstånd kommer vi långt. Här levererar Platform24 en komplett lösning med möjlighet till automatiserade flöden för stora vårdgivare. Plattformen kan koppla samman olika kompetenser och resurser utifrån patientens individuella vårdbehov, via funktioner som triagering, routing och eskalering till rätt vårdresurs efter behov och tillgänglighet. Detta förbättrar tillgången till vårdresurser, även i de fall då specialistkompetens kanske finns på en annan geografisk plats eller om personal saknas temporärt. Samtidigt kan liknande automatiserade flöden hantera exempelvis labbremisser från läkare och sjuksköterskor.

– Många aktiviteter inom sjukvården, såsom remisser och vissa upprepade kontroller, behöver inte manuell handpåläggning utan är helt eller till stor del möjliga att automatisera. Detsamma gäller till exempel tidbokning, ombokning och mycket annat administrativt som vårdpersonal lägger mycket tid på idag  – patienter förväntar sig dessutom en flexibilitet och tillgänglighet som rimmar illa med de utmaningar som vården står inför, men detta skulle alltså kunna lösas med smarta tekniska lösningar.

Inga alternativ till digitaliserad vård

Tobias Perdahl konstaterar att det redan idag inte finns några alternativ till att också erbjuda en digital ingång till vården, inte minst för att skapa en närmare och mer personaliserad vård. Han menar att de fysiska mötena fortfarande kommer att vara oerhört viktiga, men att det via teknik blir enklare att skräddarsy utbud och leverans av vårderbjudande efter patienternas enskilda behov.

– Jag har behov av andra resurser än min fru. När jag loggar in bör jag också erbjudas dessa, medan hon erbjuds sådant som hon behöver. För yngre generationer känns detta som en självklarhet, och för äldre med stort vårdbehov kan det vara svårt att navigera i  vårdorganisationernas ibland svårtillgängliga struktur. Därför har vi utformat Platform24 för att möta alla, oavsett förutsättningar.

Många av vårdkedjans moment är integrerade

Många moment i vårdkedjan är integrerade i plattformen; behovsbedömning, fasta vårdkontakter, digitala och fysiska

En automatiserad lösning för stora vårdgivare ger ökad effektivitet 3

vårdmöten, vissa typer av remisser samt återbesök men också egenmonitorering och stöd för kronisk sjukdom. Allt i samma lösning, med all

information tillgänglig för både patient och vårdgivare i nära samarbete med sjukvårdens ekosystem som journalsystem och integrationer till nationella sjukvårdsdatabaser . Det i sin tur betyder att vården kan hantera fler patienter och tillstånd digitalt men även fler per tidsenhet. Dessutom ger plattformen större utrymme för patientdelaktighet och självbestämmande, vilket är en viktig avspekt av vården som sällan hinns med eller kan prioriteras. Fördelarna är många, men det betyder emellertid inte att förändringsresan kommer att vara enkel.

– Personalen kommer att behöva stöd i övergången till det digitala; det räcker inte att köpa teknologin om man inte är villig att även investera i en förändring av processer och metoder. Med rätt inställning och hårt arbete kan man dock dra stora fördelar, i form av ökad tillgänglighet, högre vårdkvalitet och jämlikhet, kortare vårdköer och inte minst bättre arbetsmiljö, avslutar Tobias Perdahl.

Läs mer om Platform24 här

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>