Hem NYHETERIT-LÖSNING Hur bättre digitalt samarbete kan hjälpa sjukvården att sätta patienterna först

Hur bättre digitalt samarbete kan hjälpa sjukvården att sätta patienterna först

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] Sjukvården kämpar fortfarande med digitaliseringen. För att vårdpersonal ska kunna erbjuda de bästa tjänsterna till patienter måste tekniken moderniseras.

Hur bättre digitalt samarbete kan hjälpa sjukvården att sätta patienterna först 2

Dan Farkas, Box

Medicinsk information måste utbytas säkert och digitalt, så att vårdpersonal kan arbeta mer effektivt med sina administrativa uppgifter.

Enligt ESO-rapporten ”Operation Digitalisering”[1] som presenterades förra året är några av de största hindren mot en effektiv vård i Sverige: Bristande samordning mellan regioner, byråkratiska hinder samt brist på gemensam infrastruktur. Det är även min erfarenhet, och mycket handlar om bristande samarbetsverktyg.

Där det finns brister i IT-stöd gör människor ofta hemsnickrade lösningar. Fortfarande händer det att hälsovården skickar känsliga patientdata oskyddade via e-post, och senast i Uppsala har Datainspektionen uppmärksammat detta[2]. I det fallet berodde på att det inte fanns något säkert sätt att överföra information mellan sjukvården och patienter. Trots att det fanns en policy om att inte skicka data via e-post gjordes det – eftersom det saknades alternativ.

Såväl e-post som appar används idag i vården för att utbyta data. Dessa är inte alltid säkra och risken för dataintrång finns. Vi har sett flera exempel på när känsliga personuppgifter läckt på grund av sådana problem. Detta kan skada vårdens rykte, inte minst eftersom vården lagrar vad som är den kanske mest känsliga data som finns om människor – information om deras sjukdomar och mediciner som de fått.

Samtidigt finns det ett intresse för innovation inom hälso- och sjukvården och införandet av ny teknik har ökat snabbt de senaste åren. Exempelvis visar studien ”Cloud & Sourcing of IT in Healthcare” av Quint att 86 procent av sjukvårdsinstitutionerna nu har en del erfarenhet av att arbeta i molnet. Detta är viktigt eftersom molnplattformar erbjuder många möjligheter för enklare, snabbare och effektivare samarbete.

Enklare samarbete

En molnplattform ger centraliserad lagring och hantering av information och kan sättas upp på ett sådant sätt att de ansvariga alltid har tillgång till rätt filer. På detta sätt har personalen alltid uppdaterade och säkra data. Filer blir också lättare att dela, vilket förbättrar det interna och externa samarbetet.

Framför allt kan det externa samarbetet, till exempel mellan olika vårdgivare eller regioner, underlättas via en molnplattform. Till exempel när en patient flyttas till en annan vårdinstitution. Genom att lagra och hantera patientens information och medicinska data på en central plats i molnet, kan hälsovårdsinstitutioner som tar över vården enkelt få tillgång till den data de behöver för att fortsätta behandla patienten.

Patienten kommer först

I sjukvården handlar det i slutändan alltid om patienten. De har stor nytta av att vårdgivare kan fokusera på sin behandling eller vård – i stället för administration. I många sjukvårdsinstitutioner kräver kommunikation mycket manuellt arbete, vilket tar mycket tid.

Ju bättre information som ges om en patient och ju mindre manuellt administrativt arbete för vårdgivaren, desto färre misstag görs och desto mer tid finns det för själva vården. Dessutom ger hantering av information i en molnplattform också möjlighet till att dela information med patienten själv.

En allt äldre befolkning och snabbt stigande kostnader gör att hälso- och sjukvården står för stora utmaningar att klara uppdraget. Det är inte konstigt att denna sektor tittar på tekniska lösningar för att kontrollera kostnaderna och för att garantera god vård på lång sikt. Moderna molntjänster ger en solid grund i detta avseende genom att tillhandahålla säker, effektiv och robust kommunikation och informationsdelning.

Dan Farkas, Box

[1] https://eso.expertgrupp.se/rapporter/2018_6_operation_digitalisering/

[2] https://www.datainspektionen.se/nyheter/datainspektionen-granskar-region-uppsala/

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>