Hem NYHETERIT-LÖSNING Hur säkerställer vi att patientdatat är tillgängligt?”

Hur säkerställer vi att patientdatat är tillgängligt?”

Publicerat av: Redaktionen

Moderna sjukhus är i högsta grad digitaliserade. Tillgängligheten till patientdatat är kärnan i denna digitalisering.

Hur säkerställer vi att patientdatat är tillgängligt?” 4Det är av största vikt att läkare och övrig sjukhuspersonal har tillgång till patientdata när de behöver det, samt att alla berörda IT-system samspelar i en störningsfri leverans av livsviktig information. Det omfattar medicinska och grafiska enheter, grafisk data, informationssystem tillsammans med ett centralt IT-stöd. Allt ska dessutom fungera felfritt med befintlig IT-infrastruktur såsom switchar, servrar, databaser och lagringssystem.

Anatomin av den moderna medicinska infrastrukturen

I dessa dagar är risken för störningar i patientens upplevelse av sjukvården större än någonsin. Det handlar inte bara om alla de nya medicinska digitala enheterna utan även om att deras beroende av den traditionella IT-infrastrukturen har ökat de senaste åren. Enheterna kopplar upp sig mot nätverk och de behöver kommunicera all möjlig information med flera olika typer av andra slutenheter.

Trots vikten av medicinsk utrustning, så är det data som är kärnan i det moderna medicinska IT-systemet – precis som i alla andra informationssystem. Patientdata måste vara tillgängligt och läsbart oavsett var i ett sjukhus man råkar befinna sig. Som exempel kan nämnas; En doktor som tar emot en patient i sitt rum eller på röntgenavdelningen. Bilder från utrustning som till exempel ultraljud eller magnetkameraröntgen behöver skickas, lagras och göras tillgängliga för all behörig personal på såväl sjukhuset som andra berörda instanser.

För att klara dessa krav har många sjukhus installerat en central kommunikationsfunktion, även kallad en ”Integrationsmotor“. Genom den skickas patientdata mellan avdelningar, enheter och läkare. Information utbyts mellan den centrala funktionen och många andra system. Det kan till exempel vara;

  • Bildarkiv och kommunikationssystem, PACS (Picture Archiving and Communication System); förser en central förvaringsplats för digital grafik med bilder som kan laddas upp från digitala enheter.
  • Radiologa Informationssystem, RIS (Radiology Information System); processar data som har producerats och behövs på röntgenavdelningar.
  • Informationssystem för sjukhus, HIS (Hospital Information System); hanterar administrativt sjukhusdata.
  • Informationssystem för laboriatorer, LIS (Laboratory Information System); hanterar data som har skapats och behövs på laboriatorer.

De här systemen, tillsammans med “Integrationsmotorn”, medicinska enheter och andra allmänna IT-enheter körs alla på det som vi generellt sett kan kalla för traditionella nätverk. Det betyder att IT-avdelningarna på sjukhus inte bara ställs inför risken att de egna digitala medicinska enheterna inte fungerar utan även de traditionella problemen med nätverk som inte fungerar, datalagring som fallerar eller serverkrascher. Vilket medför att tillgången till och utbytet av data är begränsat.

Vad ska monitoreras?

Hur säkerställer vi att patientdatat är tillgängligt?” 5Det är enkelt att säga att en digital medicinsk miljö ska övervakas, men vad exakt är det som ska monitoreras? Här följer en checklista med fyra viktiga saker att hålla ett öga på;

  1. Digitala medicinska enheter
  2. Integrationsmotorn
  3. Kommunikationen mellan medicinska system
  4. Traditionell IT

PRTG från Paessler har sina rötter i ”klassisk IT” och har, med fler än 200 000 användare världen över, satt standarden när det gäller monitorisering av IT-infrastruktur. Paessler har förbättrat REST Custom Sensor och Data protokollen, DICOM och HL7, för att göra centraliserad monitorering för hälsosektorn ännu enklare. Det har möjliggjort att PRTG klarar av att monitorera nästan vilken som helst sjukhus IT-infrastruktur.

Ta reda på mer om monitorisering av IT-infrastruktur, DICOM och HL7 sensor här.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>