Inbjudan: ​Internationell konferens om fysisk aktivitet och hälsa

Årets internationella konferens om fysisk aktivitet och hälsa i Umeå 7–8 november har digitalisering som tema.

Årets internationella konferens har digitalisering som tema.

Konferensen riktar sig till de som arbetar med fysisk aktivitet i sin vardag som forskare, inom vården, de som utvecklar teknik kring fysisk aktivitet och hälsa, personer i företagshälsovården, i kommunen, på en träningsanläggning eller i stadsplanering.

– Vi vill lyfta fram den senaste kunskapen om fysisk aktivitet som prevention och behandling för grupp och individ, i arbete och fritid och samhällsplanering, säger Anna Nordström, adjungerad professor i folkhälsa och avdelningschef vid livsmedicin på Arbets- och beteendemedicinskt centrum.

Konferensen hålls den 7–8 november på Humanisthuset, Umeå universitet och arrangeras av Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting, Idrottshögskolan, Umeå universitet, Nord InC, SENDoc samt Innovation+.

Under konferensen får deltagarna även ta del av såväl posters som muntliga presentationer från både forskare och företag.