Innovation ska bidra till att minska kompetensbrist i skola och vård
Hem AI Innovation ska bidra till att minska kompetensbrist i skola och vård

Innovation ska bidra till att minska kompetensbrist i skola och vård

Publicerat av: Redaktionen

Behovet av att hitta rätt kompetens i offentlig sektor är i dag vår största arbetsmarknadsutmaning.

Därför beviljar miljö- och regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen 14,8 miljoner kronor till sex projekt som ska förbättra kompetensförsörjningen i offentlig sektor.

Projekten ska bland annat genomföra skräddarsydda utbildningar inom praktisk AI-tillämpning för vårdpersonal, öka användningen av digital teknik inom äldreomsorgen och utveckla karriärvägar inom förskola.

– Med de här insatserna mobiliserar vi ett brett antal aktörer som i samverkan kommer ta fram nya arbetssätt för att möta behovet av kompetens inom välfärden i Västra Götaland. Projekten ska leda till bättre användning av resurser och arbetstid men också höjd kvalitet inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt skola, säger Madeleine Jonsson, (MP) ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Stärkt AI-kompetens för vårdpersonal

Ett av de projekt som får medel ska stärka kompetensen inom innovation och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Initiativet består av skräddarsydda utbildningsprogram för vårdpersonal med fokus på praktiska AI-tillämpningar och att främja en kultur av kontinuerlig innovation. Det handlar om att utrusta personal med färdigheter för att förstå och införa AI effektivt.

– I det här samverkansprojektet vill vi tillsammans med AI Sweden erbjuda utbildning inom AI som ger chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården en grundläggande förståelse för AI:s potential och fördelar. Att stödja chefer och medarbetare att känna sig trygga med att identifiera när och hur AI bör användas är en nyckelkomponent för en säker, effektiv och etisk implementering av AI inom hälso- och sjukvården, säger Marcus Praetorius Björk, forsknings- och innovationsledare vid FoUUI primär och nära vård.

Miljö- och regionutvecklingsnämnden beviljar nära 15 miljoner kronor för genomförandet av projekten inom utlysningen. Respektive projekt medfinansieras med 50 procent vilket innebär att den totala satsningen uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

Beviljade projekt:
  • Innovativ kompetensförsörjning: en modell för att möta kompetensbrist inom offentlig sektor, RISE 
  • Utbildning inom innovation och AI för stärkt kompetensförsörjning i Västra Götalandsregionen, Lindholmen Science Park
  • Framtidens vård: attraktion, kvalitet och smarta lösningar, Skaraborgs Kommunalförbund
  • Kompetenstrappa: förskola och fritidshem, Skaraborgs Kommunalförbund
  • Stärkt kompetensförsörjning i Göteborgsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund
  • Jämställd rekrytering – hur attrahera fler män till funktionsstöd, Göteborgs Stad – Förvaltningen för funktionsstöd

Innovation ska bidra till att minska kompetensbrist i skola och vård

Bristyrken – en utmaning i offentlig sektor

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att ca 54 procent av den ökade sysselsättningen som behövs i Sverige fram till år 2031 behövs i kommuner och regioner. Dessutom finns utmaningar med en åldrande befolkning och färre personer i arbetsför ålder. Flest medarbetare behövs inom äldrevård och hälso- och sjukvård.  Enligt SCB saknas 20 000 utbildade från gymnasiets vård- och omsorgsutbildning och 4 000 grundskolelärare år 2035 i Västra Götaland.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>