Kontigo Care tecknar avtal med fyra nya kommunkunder

Fyra kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct.

Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 35 000 invånare.

Två kommuner med 5 000 invånare vardera, en kommun med 10 000 invånare och en kommun med 15 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för förstärkt och prediktiv beroendevård.

Samtliga fyra kommuner förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive de fyra nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 74 kommuner som tillsammans omfattar drygt 2,1 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 60 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar ytterligare cirka 200 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var licens. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget.