Lansering av individuell digital vårdplan
Hem NYHETERIT-LÖSNING Lansering av individuell digital vårdplan

Lansering av individuell digital vårdplan

Publicerat av: Redaktionen

Fem år efter att en första nationell (pappersbaserad) Individuell vårdplan lanserades i cancervården, är nu idén om en digital Min vårdplan på väg att förverkligas.

Genom att anpassa funktioner och utformning till den nationella e-tjänsten Stöd och behandling, som ägs och förvaltas av 1177 Vårdguiden, har Lansering av individuell digital vårdplan 2förutsättningarna blivit de rätta för att tillsammans med kontaktsjuksköterskor och patienter i cancervården börja testa Min vårdplan (MVP) i ett digitalt format.

Start i maj

Från och med maj 2017 fick patienter och kontaktsjuksköterskor i Uppsala, Linköping, Norrköping och Jönköping möjlighet att börja testanvända den digitaliserade vårdplanen. I Uppsala omfattas patienter med tjocktarmscancer av försöket, i Linköping och Norrköping patienter med prostatacancer och i Jönköping patienter med bröstcancer. Det kan ge en bra åldersspridning bland deltagande patienter, samtidigt som det går att utvärdera testet ur ett jämlikhetsperspektiv.

Många vinster för patienterna

Att vårdplanen digitaliseras innebär många fördelar för både patienterna och vården:

  • När som helst under dygnet årets alla dagar kan patienten få tillgång till vårdplanen genom att logga in via 1177.se.
  • Vårdplanen är uppdaterad med uppgifterna från de senaste kontakterna med vården. Patienten ser sina bokade tider och kan i lugn och ro läsa den information som vårdgivaren har laddat upp, antingen via en dator, mobilen eller surfplattan.
  • Man behöver inte längre hålla reda på ett pappersdokument som lätt kan komma på villovägar och vårdgivaren behöver i sin tur bara hänvisa till ett ställe där allt är samlat.
  • Vården blir mer tillgänglig och det blir lättare för patienten att bli delaktig. Eftersom all information ligger skyddad bakom en säker inloggning kan både patienten och vårdgivaren vara trygg med att informationen inte kommer i orätta händer.

Utvecklad tillsammans med patienter

Precis som i andra sammanhang inom cancerstrategiarbetet har patienter deltagit i utvecklingsprojektet. Deltagarna menar att digitaliseringen är en del av samhällsutvecklingen och att sjukvården då måste hänga med. Samtidigt framhåller de vikten av att även skapa lösningar för de patienter som inte har tillgång till webbtjänster.

Test och utvärdering

Just hur patienterna upplever en digital Min vårdplan är en av de saker som ska testas i piloterna. Testperioden beräknas pågå under 22 veckor. Därefter ska en utvärdering göras, som ska presenteras för RCC i samverkan i slutet av 2017. RCC väntas då också besluta om nästa steg.

Journalhandling eller ej?

Juridiskt sett i övrigt är plattformen att betrakta som ett administrativt stödsystem, vilket innebär att den dokumentation som görs i vårdplanen och som är journalhandling, ska över föras till patientens journal.

Utmanar invanda arbets- och synsätt

Att en digital lösning snart kan finnas på plats kommer inte med automatik leda till att fler patienter får en egen Min vårdplan. Nya rutiner och arbetssätt kommer krävas, inte minst när det gäller hur MVP ska fyllas i och uppdateras tillsammans med patienten.

Initiativ med nationellt perspektiv

På uppdrag av Regionala cancercentrum i samverkan och med finansiering via överenskommelser mellan staten och SKL om Rehabiliteringsgarantin och Kortare väntetider i cancervården, har en arbetsgrupp under ett par års tid utvecklat den digitala MVP som nu snart ska ut på test.

Arbetsgruppen har bestått av en programansvarig från SKL, en samordnare för kontaktsjuksköterskor vid RCC Norr, patientföreträdare samt kontaktsjuksköterskor, verksamhetsutvecklare och chefer från de kliniker, landsting och regioner som ska delta i pilotarbetet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>