MedicPen om det lyckade pilotprojektet i Danmark

MedicPen tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering.

BioStock har träffat bolagets vd Fredrik Westman och vi fick veta mer om de två utvärderingar som gjorts i nio danska kommuner med bolagets tablettdispenser MedimiSmart. Rapporternas slutsats av utvärderingen är att medicinhanteringssystemet ger tydliga samhälls- och effektivitetsvinster.