GV-systemet styr dels slingstyrda fordon i den gamla byggnaden och dels nya fordon som använder naturlig navigering i den nya byggnaden.

Den nya navigeringstekniken förenklar utbyggnaden av system eftersom det inte krävs några förändringar i infrastrukturen.

Swisslog i Frankrike har levererat systemet som är baserat på Kollmorgens styr- och navigeringsteknik, NDC Solutions.