Möjlighet att investera i ett medtech-bolag som tar upp kampen mot migrän
Hem MEDICINTEKNIK Möjlighet att investera i ett medtech-bolag som tar nu upp kampen mot migrän

Möjlighet att investera i ett medtech-bolag som tar nu upp kampen mot migrän

Publicerat av: Redaktionen

Chordate Medical är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat och patenterat en ny behandlingsmetod mot kronisk migrän och kronisk rinit.

Den globala läkemedelsmarknaden för migränbehandlingar beräknas uppgå till nära 9 miljarder dollar år 2026.

Chordates K.O.S-behandling för kronisk migrän CE-märktes i maj 2021, över ett år före Bolagets plan, och under september 2022 kommunicerades en subgruppsanalys vilken påvisade att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän.

Under november följdes denna upp med en slutanalys, vilken bekräftade resultaten från subgruppsanalysen.

1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Utöver det mänskliga lidandet sjukdomen medför, uppstår även stora samhällsekonomiska kostnader. En studie genomförd i Storbritannien visade att 25 miljoner arbets- och/eller skoldagar går förlorade varje år till följd av migränanfall. I Europa uppskattas 400 000 arbets- och/eller skoldagar gå förlorade per 1 miljon invånare varje år. Den globala marknaden för migränläkemedel förväntas som nämnt nå ett värde om nära 9 miljarder dollar år 2026, med en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 10 % i de sju största marknaderna. USA förväntas fortsätta att dominera världsmarknaden med en andel på 77 % av den totala försäljningen år 2026, följt av Tyskland (6 %) och Italien (5 %). Men att behandla migrän med medicin fungerar inte för alla personer, detta då många av de tillgängliga produkterna idag har starka biverkningar, vilket inte är optimalt eller önskvärt för vissa patienter.

Möjlighet att investera i ett medtech-bolag som tar upp kampen mot migränChordates övergripande strategi baseras på hur medtech-branschen har utvecklats, där stora aktörer tjänar mer på att förvärva mindre företag som uppvisat Proof of Concept och har stor marknadspotential, istället för att själva, i egen regi, utveckla innovativa behandlingar. Detta har lett till att många små, snabba och riskvilliga företag levererar bevisade och relativt billiga medtech-projekt, som de stora aktörerna sedan köper upp. Chordates mål är att vara ett sådant projekt, där Bolagets övergripande målsättning är att göra en s.k. Exit.

En stark patentportfölj och starka kliniska resultat innebär att Chordate har ”checkat av” 2 av 3 viktiga hörnstenar i sin Exit-strategi. Fokus nu är att Chordate ska nå Proof of Concept i termer av marknadspenetration, och således bevisa att behandlingen går att kommersialisera. Detta är viktigt för att lyckas attrahera en potentiell uppköpare.

Ansvarig analytiker hos Analyst Group kommenterar

​​​​​​​
”Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar, varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion i Base- Bull- och Bear vad gäller bolagsvärde. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av den kommunicerade företrädesemissionen som, givet full teckning, kommer att öka antalet aktier med ~103 miljoner. Med hänsyn till detta ger det ett värde per aktie om 2,7 kr i ett Base scenario. Chordate har en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”Exit”, där vi fortsatt ser att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år. Fokus fram tills dess är att bevisa Chordates behandlingsmetod och gångbarheten i affärsmodellen, snarare än att visa kortsiktiga finansiella resultat. Vårt värderingsintervall återspeglar således vad en tänkbar Exit-värdering skulle kunna bli inom den nämnda tidshorisonten.”

säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>