Nordisk konferens i Storuman om vård på distans

Den 20–21 november anordnar Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman en nordisk konferens om vård på distans. eHälsomyndigheten är medarrangör och finns på plats under de dagar konferensen pågår.

Till konferensen i Storuman kommer deltagare som arbetar med e-hälsa i de nordiska länderna.

Vård på distans är ett prioriterat projekt under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Till konferensen i Storuman kommer deltagare som arbetar med e-hälsa i de nordiska länderna.

eHälsomyndigheten håller i ett pass om e-recept över landsgränser samt en paneldiskussion kring hur människors vårdkonsumtion påverkas av digitala vårdtjänster.

Konferensen går att följa här och på eHälsomyndighetens sociala medier.