Ny utbildning ska fylla stort behov inom vården

Behovet av diabetessjuksköterskor blir allt större och idag lever ungefär 400 000 människor med diabetes i Sverige. Därför startar Högskolan Väst, Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet upp ett magisterprogram inom diabetesvård.

– Diabetes är ett tillstånd som ökar och som innefattar flera olika typer vilket ställer krav på hög kunskapsnivå hos hälso- och sjukvårdspersonal. I ett sådant läge är det viktigt att vår högskola möter vårdverksamheternas behov av specialistkompetens, säger Eva Brink, prefekt på Institutionen för ny utbhälsovetenskap på Högskolan Väst.

Från och med hösten 2016 kan legitimerade sjuksköterskor få en magisterexamen inom diabetesvård. Utbildningen är en ny inriktning för specialistsjuksköterskeprogrammet och kommer att gå på halvfart, motsvarande 60 högskolepoäng. Detta kommer att ske i samverkan mellan Högskolan Väst, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. Studenterna antas vid ett av lärosätena, men får undervisning på alla tre orter.
– Det är positivt för Högskolan Väst med ett aktivt samarbete med andra lärosäten kring utbildning, säger Eva Brink.

Varje lärosäte kommer inledningsvis att anta tio studenter. De ämnesspecifika kurserna ges vid något av de tre samarbetande lärosätena, medan kurser inriktade mot vetenskaplig metod och examensarbete ges av det lärosäte där studenten är antagen.

Höstens ansökan öppnar den 15 mars och är öppen fram till den 15 april.

Post Comment